Katholiek Ede

Afghaanse evacués in Harskamp

cvveSinds eind augustus verblijven er Afghaanse evacués in Harskamp. Er is een noodopvang ingericht op de legerplaats.

Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) heeft contact met het COA en coördineert in overleg met de gemeente Ede het bij elkaar brengen van vraag en aanbod en de inzet van vrijwilligers.

In de eerste week werden er telefoonladers ingezameld en in overleg met het Rode Kruis specifieke kledingstukken. Kerken in Ede en Harskamp vervulden daarin een belangrijke rol. De opbrengst was overweldigend! Inmiddels komt er langzamerhand meer ruimte voor activiteiten. Op doordeweekse dagen worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen, die (nog) niet naar school gaan. Vele vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Andere vrijwilligers maken mensen wegwijs die in het weekend met een gehuurde bus naar Ede gaan om inkopen te doen. En weer andere vrijwilligers wandelen met een groepje mensen in en om Harskamp. We zijn dankbaar voor het grote aanbod dat er komt vanuit de samenleving! Om op de hoogte te blijven van actuele hulpvragen kunt u het beste de website van CVVE in de gaten houden en ons volgen op onze social media kanalen. Vaak zijn er namelijk vragen waarvoor we op korte termijn iets of iemand zoeken. Ook sturen we met regelmaat een nieuwsbrief. Aanmelden daarvoor kan via https://cvvede.nl/aanmelden-nieuwsbrief We stellen het op prijs als u de situatie van vluchtelingen en ons werk opdraagt in uw gebed.

Harma Jansma Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Werkdagen 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.