Katholiek Ede

Het synodale proces: Overhandiging rapport “Zij heeft een verhaal”

bisschoppensynodeIn oktober 2023 organiseert de kerk een bisschoppensynode over de plek van de ‘gewone’ gelovige in de kerk die gedurende twee jaar in de wereldwijde kerk wordt voorbereid, door gelovigen aan het woord te laten. Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch nam woensdag het rapport “Zij heeft een verhaal “ in ontvangst. Het is geschreven in opdracht van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) en geeft gehoor aan de oproep van
paus Franciscus aan alle gelovigen om een actieve rol te spelen in de kerk. In de 1e nieuwsbrief Katholiek Ede van dit jaar stond een link vermeld hoe u mee kon doen. Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer (Universiteit van Tilburg) leidde het onderzoeksteam van tien vrouwen. Er deden 2238 vrouwen mee aan het onderzoek. ‘Uniek voor een onderzoek überhaupt en zeker voor dit thema’, licht Van Dijk toe. Dat maakt de resultaten volgens haar zeer representatief. De deelnemers aan het onderzoek zijn divers van afkomst, leeftijd en woonplaats. Opvallend is volgens Van Dijk dat de deelnemers aan het onderzoek vaak meerdere rollen bekleden binnen de kerk: ‘Ze zijn bijvoorbeeld én lector, én begeleider bij uitvaarten, én gastvrouw.’ Lees meer hierover op  https://unkv.online
 
Vanaf 3 juni is ook een verslag te lezen op de site van het bisdom over het Synodaal proces in ons bisdom. In dit document wordt op basis van de ingediende verslagen een samenvatting gegeven van de gesprekken die in het Aartsbisdom Utrecht gevoerd zijn in parochies. Ook in de z. Titus Brandsmaparochie zijn gesprekken gevoerd.
 
U kunt het verslag over het proces in het Aartsbisdom Utrecht vinden op https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.