Katholiek Ede

De digitale nieuwsbrief

AntoniuskerkEen nieuwsbrief als aanvulling op het parochieblad de TitusBreed. De TitusBreed verschijnt 7 keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt met actueel parochienieuws, actueel ‘katholiek nieuws’, met aankomende activiteiten of zomaar wetenswaardigheden. Laat het ons even weten als u de digitale nieuwsbrief NIET langer wilt ontvangen via een mailbericht naar:  En…….. Heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen de twee parochiebladen in?  De verschijning van de Digitale Nieuwsbrief nr. 5 is in de weekend van 26 t/m 28 augustus 2022.  Door omstandigheden kan het soms iets eerder worden. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is mogelijk via 
Op werkdagen kunt u nog steeds van 9.30- 12.00 uur in de kapel terecht voor een moment van stilte, gebed en om een kaarsje aan te steken. Er staan, als u dat wilt, gastheren en dames voor u klaar met een kopje koffie of thee.
Elke 1e donderdagochtend van de maand  is er van 9.30 tot 12.00 uur  in de kapel een ‘Uitstelling van het Allerheiligste Voor livestreamvieringen heeft de parochie een YouTube-kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A  Dit YouTubekanaal kunt u ook bereiken via de website van de parochie: https://www.ztitusbrandsmaparochie.nl/ 
 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.