Katholiek Ede

Vooraankondiging van een THOMASVIERING op zaterdag 22 oktober 2022

 
thomasIn 2018 zijn we met de Thomasvieringen gestart. in het kader van het vastenproject ‘Lopend Vuur’ van het Jaarthema. Het werd een succes. Voor de Coronaperiode hebben we 3 Thomasvieringen gehouden in de Antoniuskerk en één in de Emmaüs. 
De laatste 2 Thomasvieringen zijn met enkele enthousiaste mensen vanuit de Emmaüs en  Katholiek Ede voorbereid. De Thomasviering op zaterdag 22 oktober in de Emmaüskerk wordt geleid door pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen. Het thema is nu nog onbekend. Volg de informatie o.a. op website, flyers etc. De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. De viering is met name gericht op volwassenen van alle leeftijden en heeft een pastoraal karakter. Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en het delen van brood en wijn tijdens een gezamenlijke maaltijd aan het eind van de viering. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte.
 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.