Katholiek Ede

Basiscursus katholiek geloof

basiscursusOok dit jaar wordt weer de jaarlijkse cursus gegeven voor mensen tegen die graag wat meer zouden weten over het katholieke geloof. Soms zijn dat katholieken, die hun kennis willen opfrissen, of die op volwassen leeftijd het vormsel willen ontvangen. Ook zijn er mensen die erover denken om katholiek te worden. Soms hebben zij een protestantse achtergrond, soms in het geheel geen religieuze basis.

Sinds een aantal jaren wordt voor hen het catechumenaat georganiseerd, een basiscursus over het katholieke geloof bestaande uit 10 bijeenkomsten. Inleiders zijn pastoor Henri ten Have en pastor Erik Rozeman. De eerste bijeenkomst is op donderdagavond 29 september 2022 om 20.00 uur tot 22.00 uur in de parochiezaal van de R.K. Kerk te Wageningen, Bergstraat 17 . Op deze avond komen de volgende onderwerpen aan de orde: kennismaking, betekenis van geloof, gebed, liturgie en kerkelijk jaar. De eerstvolgende avonden vinden plaats op donderdagavonden 20 october (niet in Wageningen), 10 november, 1 december en 15 december. Plaats en tijd van de andere avonden zullen nog bekend worden gemaakt. Thema’s die behandeld worden zijn : Bijbel; Geloofsbelijdenis en heilige Drieëenheid; Kerk, ontstaan, bedoeling en structuur; Sacramenten, Eucharistie, Sociale leer van de kerk, De verering van Maria en andere heiligen, Gelovig leven in de praktijk. Desgewenst kunnen in overleg met de deelnemers nog extra thema-avonden worden toegevoegd. U kunt zich opgeven bij pastoor Henri ten Have, , 0317-419290 , of het secretariaat van de parochie

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.