Katholiek Ede

De nieuw benoemde pastoor van onze parochie

pastoor mauricio fotoZijn naam is Jesús Mauricio Meneses Santiago. Pastoor Jesús Mauricio Meneses Santiago is op 6 juli 1984 geboren in Confension in het noorden van Colombia. Hij groeide op in een katholiek gezin. Op zijn vijfde werd hij misdienaar, tijdens zijn middelbare schoolperiode werd hij ook koster en was dagelijks te vinden in de kerk om de klokken te luiden. Daarnaast leidde hij het leven van een ‘gewone jongen’. Hij studeerde theologie en filosofie in Bogotá. En zoals onze nieuwe pastoor een tijdje geleden zei in een Soester krantje:

”Ik was aanvankelijk van plan om mijn leven te wijden als pastoor in Colombia. Een buitenlands avontuur doen in een land waarvan ik de taal en cultuur niet ken als missionaris had ik nooit verwacht. Ik voelde me geroepen door God om toch te gaan. Jesús Mauricio Meneses Santiago kwam jaren geleden als missionaris met medebroeders vanuit Colombia naar Nederland. De medebroeders gingen terug, maar hij bleef hier om priester te worden. Zijn theologiestudie zette hij voort op het Ariens convict in Utrecht. Hij werd op 11 november 2017 in de Utrechtse St. Catharinakathedraal samen met Ronald den Hartog priester gewijd door kardinaal Eijk. Hij liep eerder stage in Hengelo en werd na zijn wijding in eerste instantie benoemd in het pastorale team van de parochie HH. Martha en Maria. Een taak die hij combineerde met een halftijdse functie als jongerenwerker voor het Aartsbisdom Utrecht. In 2018 ging hij fulltime werken als parochievicaris van de samenwerkende parochies H.H. Martha en Maria te Baarn en de Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort en omgeving. Onze nieuwe pastoor treedt op 1 februari in de H. Titus Brandsmaparochie aan.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.