Katholiek Ede

Archief

Filter
  • Liturgisch beraad

    Liturgie is iets, wat we vieren, iets wat we doen. Het is een moment waarvan we geloven dat God heel dicht bij ons komt. Het kan een eucharistieviering zijn of een gebedsmoment.

    Het is een samenspel van stil zijn, bidden, zingen, danken, vragen, waarin we God en mensen vieren.

    Veel (werk-)groepen zijn binnen onze parochie betrokken bij het vormgeven van de liturgievieringen,

    ...

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.