Katholiek Ede

1e communie

 

EERSTE COMMUNIEVIERING

eerste communie2Op zondag 26 mei 2019 om 10.30 uur,in de Antonius van Paduakerk te Ede. Begin maart zijn Vanessa, Jude, Armin, Ksawery, Carolijn, Marc en Alan gestart met de voorbereiding van de Eerste Communie.
Elke vrijdag hebben we samen gewerkt aan het project “Door de Poort”. De kinderen luisterden naar verhalen en kregen een opdracht in het thema van het verhaal.

Lees meer...  

Uitnodiging Eerste Communie 2019

eerste communie 2019Beste ouders,
We willen u er graag op attent maken dat we eind februari weer van start gaan met een nieuwe groep Communicanten. Het geheel van voorbereidingen en vieringen wordt vanuit de Antonius van Paduakerk aangeboden.

Lees meer...  

PALMPASENVIERING / PRESENTATIEVIERING

palmpasenvieringZondag 25 maart mag je de Palmpasen stok meenemen bij de Palmpasenviering
(Gezinsviering) om 10.30 uur in de Antonius Kerk. We luisteren naar het verhaal hoe Jezus als een koning Jeruzalem binnenging en wat de Palmpasenstok nu eigenlijk betekent.
Het kinderkoor “Sing to God” zingt natuurlijk weer mee. Tijdens deze viering stellen de Eerste Communicanten zich ook voor.

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.