Katholiek Ede

Uitnodiging Eerste Communie 2019

eerste communie 2019Beste ouders,
We willen u er graag op attent maken dat we eind februari weer van start gaan met een nieuwe groep Communicanten. Het geheel van voorbereidingen en vieringen wordt vanuit de Antonius van Paduakerk aangeboden.
Kinderen die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen.
De kinderen hebben 10 bijeenkomsten waarin zij door middel van een passend project “Door de Poort” worden voorbereid op de Eerste Communie. Voor de ouders worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst kunnen ouders nader kennis met elkaar maken en wordt er informatie verstrekt over de voorbereidingen, het project en de vieringen. De tweede ouderbijeenkomst staat in het teken van verdieping en samen delen. 
Belangrijke data:
De eerste bijeenkomst voor de ouders is op dinsdagavond 5 maart van 20.00 tot 22.00.
De eerste bijeenkomst voor de kinderen is op vrijdagavond 8 maart van 18.45 t/m 20.00
De Presentatieviering is op zondag 24 maart.
De Eerste Communie viering is op zondag 26 mei.
Wilt u uw zoon/dochter opgeven dan kan dat tot vrijdag 1 februari 2019 via onderstaand adres. Heeft u vragen, bel gerust naar de contactpersoon van de Eerste Communie werkgroep.
Opgeven:
Liesbeth Komen
Tel: 06 16830485
Email:

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Eerste Communie,
Mark Dees, Alexander Kalfs en Liesbeth Komen
Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.