Katholiek Ede

Heilig Vormsel op 20 mei

vormsel14 jonge mensen vanuit de gehele parochie, zaten ietwat nerveus in hun mooiste kleding te wachten op waar ze sinds eind november naar toe hebben gewerkt: het Heilig Vormsel.
Een kennismaking met vormheer rector Patrick Kuipers, leerde hen dat hij eerst astronaut wilde worden voordat hij zijn Roeping kreeg.


De viering werd muzikaal omlijst door Jongerenkoor Sint Antonius met Latijnse en Nederlandse liederen uit Francicusmis en het ritmische Misa Luba.
Na lezingen over de vuurtongen die op de apostelen neerdaalden, over dat wij allen door de doop één lichaam zijn geworden en het Evangelie over het vergeven van zonden, hernieuwden de vormelingen hun doopbelijdenis om vervolgens de handoplegging en zalving met chrisma te ontvangen.
Onder het genot van het vuurdooplied “Veni Sanctus Spiritus” werd (op initiatief van pastoor Ten Have) een prachtig 2000 jaar oude ritueel van het Pantheon uit Rome naar de Johannes de Doper kerk in Wageningen gebracht.
Erg indrukwekkend zoals de rozenblaadjes vanuit het oculus op de vormelingen en overige aanwezigen werd uitgestort, als symbool voor de vurige tongen die de Heilige Geest met Pinksteren op Maria en de Apostelen liet neerdalen.
Een traditie die wat ons betreft mag blijven.

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.