Katholiek Ede

Gezinszondag 16 december 2018

gezinszondagOntmoeten - Vieren – Leren
Zondag 16 december is er weer gezinszondag. Aan het begin van de vie-ring gaan we met de kinderen naar de kerkzaal. Met de kinderen gaan we praten en werken We gaan praten en werken over de Advent en het ko-mende kerstfeest.

Aan het eind van de viering zullen de kinderen op hun eigen manier afsluiten in de Stilte kapel. Daarna kunnen de kinderen in de kerkzaal opgehaald worden en is er voor de ouders koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. We hopen jullie allemaal weer te zien!

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.