Katholiek Ede

PALMPASENVIERING

palmpasenvieringZondag 5 april mag je de Palmpasen stok meenemen bij de Gezinsviering van Palmpasen om 10.30 uur in de Antonius kerk. Als je een extra stok hebt, mag je deze in de kerk achterlaten.

Deze wordt geschonken aan de bewoners van Sint Barbara.  We luisteren naar het verhaal hoe Jezus als een koning Jeruzalem binnenging en wat de Palmpasenstok nu eigenlijk betekent.
Het kinderkoor “Sing to God” zingt natuurlijk weer mee.
Zo maken we er met elkaar een mooie intocht van!
Jij komt toch ook?!

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.