Katholiek Ede

Foto's St. Antonius

Geschiedenis St. Antonius van Padua

Nieuwe parochiƫle voorganger, Astrid Bulte.

AstridOp zondag 21 juni heeft pastoor Henri ten Have mij tijdens de kerkdienst toegevoegd aan de groep van parochiële voorgangers van onze parochie. Binnen de kerk ben ik al eerder zichtbaar geworden als lector en als pianiste van het Cantoreskoor in Ede. Vanaf 2010 ben ik onderdeel van de gemeenschap.

Lees meer...  

Afscheid AMDG

AMDGBeste parochianen,

Met Pasen zal het AMDG koor voor het allerlaatste keer de viering verzorgen. U weet dat dit koor moet stoppen, na 93 jaar altijd klaar te hebben gestaan op alle zondagen en de laatste jaren op de eerste en de derde zondag van de maand, bij trouwerijen en uitvaarten.

Daar komt  nu een eind aan. Sommigen van ons koor zult U enkele keren per jaar terug zien bij het nieuwe koor Laudate Dominum

Met Pasen zullen wij Pastoor Adrie van Dijk begeleiden in deze eucharistieviering. Wij zullen dan zingen: de Missa Brevis  Sancti Johannes de Deo in B  (Kleine Orgelsolo Messe),het Victimae paschali laudes, het Halleluja van Handel en het slotlied  “U zij de Glorie”.

Het koor staat voor het laatst onder leiding van Simon de Jong en onze trouwe organist Jan Peters.                

De Sopraansolo wordt gezongen door onze vaste soliste Ida Gorissen.

Het AMDG wil graag iedereen bedanken die ons al die jaren een warm hart hebben toegedragen.

U bent van harte welkom op onze laatste viering met het koor AMDG (Ad Majorem Dei Gloriam)

Introductie AMDG

Ad Maiorem Dei Gloriam. Dit is de naam van het Latijns koor van katholiek Ede, afgekort AMDG. ( tot meerdere eer van God ) Dit koor is opgericht in 1921 als Latijns/gregoriaans mannenkoor, tegelijk met de inzegening door Aartsbisschop van Utrecht, monseigneur H.van de Wetering, van de kerk St.Antonius van Padua Het koor zong de eerste jaren van haar bestaan op alle zondagen en soms wel tweemaal en natuurlijk ook op alle feestdagen. In 1961 werd het koor uitgebreid met dames en werd hiermee het gemengd koor gevormd. Het koor bestond daarna uit ongeveer 60 leden. Ook zij begeleidden iedere zondag de vieringen meerstemmig Latijns/gregoriaans. Helaas is in de loop der jaren het kerkbezoek duidelijk verminderd en melden zich steeds minder jongeren aan om het gat op te vullen wat is ontstaan door overlijden en het verlaten van ons koor door de ouderen leden. In 2011 hebben we toch nog, zei het bescheiden, ons 90-jarig bestaan mogen vieren en hopen in 2021 de honderd jaar groots te mogen herdenken. Ondanks de terugloop van het ledenaantal thans tot ongeveer 25 leden kunnen wij ons toch gelukkig prijzen veel meerstemmige begeleiding in ons pakket te hebben, met werken van o.a. Mozart, Bruckner, Michael en Joseph Haydn, Perosi, Gretchaninoff en nog vele anderen en niet te vergeten een uitgereid repertoire Nederlandse liederen, psalmen en gezangen. En natuurlijk voor de liefhebbers de nodige Marialiederen uit vroegere jaren. U ziet voor elk wat wils. We kunnen ook bogen op een goede samenwerking met enkele leden van het RK Kerkkoor uit Heelsum. Vindt u zingen leuk en Latijnse gezangen mooi, wordt dan lid van ons koor. Kom eens kennismaken, wij repeteren woensdagavond, te beginnen 19.30 uur met die leden die ook het gregoriaans willen zingen en om 20.00 uur tezamen met de overige leden. Onze organist is de alom bekende Jan Peters die al meer dan 40 jaar ons koor op een geweldige wijze begeleidt. Onze huidige dirigent is Simon de Jong. Tenslotte, meldt u aan, wij begroeten u van harte. Je kunt altijd even bellen met onze voorzitter, 0318-613752. Je bent van harte welkom.

archief Antonius

Hier leest u de geschiedenis van 1913-1998 van de Parochie van de Heilige Antonius van Padua.

Subcategorieƫn

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.