Katholiek Ede

In memoriam: pastor Peter Bosma

peter BosmaIn de nacht van dinsdag op woensdag 13 april is, na een ziekbed van enkele maanden, gesterkt door het sacrament van de Ziekenzalving overleden pastor Peter Bosma, in de leeftijd van 80 jaar.

Vanaf begin jaren ’80 heeft Peter, die als aalmoezenier verbonden was aan de Landmacht, aanvankelijk deeltijds later full-time zich als pastor ingezet voor de toenmalige parochie De Goede Herder. Begin 90-er jaren heeft hij tevens enkele jaren als waarnemend pastoor de Antoniusparochie gediend. Daarna is hij tot kortgeleden pastoraal actief geweest in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op dinsdag 19 april hebben velen in Ede tijdens de Avondwake afscheid van hem genomen. Op woensdag 20 april is de Uitvaartliturgie voor Peter gevierd in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden waarna hij is begraven is op de RK begraafplaats aan de Harlingerstraatweg aldaar. Moge hij rusten in vrede, geborgen in Gods eeuwige Liefde.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.