Katholiek Ede

In memoriam Nellie Ale-Rietveld

advent1Na een lang en welbesteed leven is, gesterkt door de Handoplegging en Ziekenzegen alsmede gesterkt door de liefdevolle zorg van velen die haar omringden en bijstonden, op 7 november – de gedenkdag van de H.Willibrordus, de eerste bisschop van Utrecht - overleden Nellie Ale-Rietveld, in de gezegende leeftijd van 91 jaar. Na het overlijden van haar man Karel Ale, oktober 1985, heeft Nellie veel betekend voor de toenmalige parochie de Goede Herder.

Zij stond aan de wieg van de Avondwakegroep die later ook werd uitgebreid naar de Antoniuskerk. Vele malen ging zij daarin voor. Daarnaast was zij mede initiatiefneemster van de nabestaanden-gespreksgroepen. Zij was actief in de zg. MIR-groep (Mensen-In-Rouw) en leidde mede mensen daartoe op. Vanaf de jaren ’80 was zij een kritische deelneemster in de werkgroepen Liturgie, Oecumenische vieringen en parochiële voorgangers. Zij schreef bij het 50-jarig jubileum de “Kroniek” van de Goede Herder Kerk. Op 14 november hebben we met velen, met kinderen, klein- en achterkleinkinderen afscheid van Nellie genomen in het crematorium Slingerbos. Zeven vlammen omringden haar, met vele kleine vlammetjes in het licht van de psalm van de Goede Herder als het beeld van haar gelovig vertrouwen van waaruit zij geleefd heeft en gestorven is: “Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken. Hij brengt mij in een oase van groen,- daar is het goed rusten. Dat het zo voor haar moge zijn!

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.