Katholiek Ede

Van de locatieraad.

antonius2004Afgelopen 19 september is de locatieraad Ede, samen met de pastoraatsgroep, geïnstalleerd door pastoor Henri ten Have. Het was een mooie en heel feestelijke viering, waarin wij ook vierden dat katholiek Ede 100 jaar actief is. Ook het samenzijn daarna was heel geslaagd, mede door de geweldige organisatie van de werkgroep 100 jaar Katholiek Ede, de koffiegroep en alle vrijwilligers die er voor gezorgd hebben dat de deze viering echt een FEEST viering was. 

De poffertjes hebben daar zeker aan bij gedragen. Na deze coronatijd bereiken ons weer meer geluiden van onze parochianen. Mensen die de kerk erg gemist hebben, maar ook parochianen die zich teleurgesteld voelen in de kerk omdat ze niets hoorden, terwijl ze het moeilijk hadden, ziek waren of anders. Als locatieraad vinden wij dit naar om te horen. Wij zijn maar met vier personen en net gestart als locatieraad. Daarom aan u allen een oproep: Hoort, merkt u in uw omgeving dat er mensen zijn die behoefte hebben aan contact, hulp of anderszins van onze gemeenschap of heeft u zelf behoefte aan contact: geef het door aan de pastoraatsgroep of aan het secretariaat. Alleen SAMEN vormen wij een gemeenschap.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.