Katholiek Ede

Beste vrijwilligers Locatie Katholiek Ede

Hierbij vanuit de Locatieraad een mail om jullie allen heel hartelijk te bedanken voor alle inzet voor onze Locatie dit afgelopen jaar. 

tuin

Er is weer heel veel werk verzet voor onze kerk. Dat kan alleen door de inzet van jullie allen. Of het nu de bloemen voor de vieringen zijn, het koffie zetten na de vieringen, alle inzet van de kosters en acolieten, het verzorgen van al het nieuws via Website,

Nieuwsbrief of Titusbreed, alle handelingen die er door het secretariaat en pastoraatsgroep worden gedaan, het schoonhouden van kerk en de Franciscuszaal , alle klussen in en rond de kerk en alle andere activiteiten die vaak “onzichtbaar” plaats vinden............. 

Er komt veel bij kijken om onze locatie levend en open te houden. Als Locatieraad zijn we voornamelijk verantwoordelijk voor het gebouw. Wij dienen er zorg voor te dragen dat iedereen zijn ‘werk” goed kan doen en dat we er “goed blijven uitzien”. Daarom zijn we blij dat de kerk weer voorzien is van een nieuwe verflaag, de goten zijn vernieuwd en er rond de kerk hard gewerkt wordt om dit jaar en komende twee jaar alle voegen in de muren en trappen weer te herstellen. Ook de tuin ziet er weer meer als een “tuin’ uit. De bomen zijn in maart/april herplant, nadat er eerst hard gewerkt is aan een terras en het egaliseren van de grond. De eerste planten staan er inmiddels in en de opzet met schorspaden is afgerond. Ook zijn er bijna 500 bollen geplant! 

bloemen

Dankzij de inzet van 12 gastheren en –vrouwen konden we iedere morgen open zijn. De bezoekgroep zieken en senioren is actief en ook de seniorenmiddag kon dit jaar doorgaan dankzij de inzet van parochieel voorgangers en andere vrijwilligers die er zorg voor dragen dat de mensen de viering kunnen bijwonen. Kortom, iedereen die we zijn vergeten te noemen: HARTELIJK DANK!!
Wij wensen jullie allen, samen met jullie dierbaren een mooie decembermaand, een Zalig Kerstfeest en alle goeds en gezondheid voor 2023.

tuin1


Locatieraad Katholiek Ede
Kees, Nel, Andre, Yvonne

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.