Katholiek Ede

Belangrijke wijzigingen in de zondagsliturgie

 

LiturgieIn onze Titus Brandsmaparochie wordt iedere zondag in alle tien kerken een viering gehouden. Samen met diverse bijzondere vieringen betekent dat parochiebreed jaarlijks ongeveer 620 vieringen.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar deze vieringen brengen hoge kosten met zich mee ook al wordt er veel gedaan door vrijwilligers.

Denk daarbij aan de inzet van pastores, dirigenten, organisten, en de kosten voor verwarming en verlichting en liturgiebenodigdheden zoals kaarsen en liturgieboekjes. Ook blijkt uit recente tellingen dat het aantal kerkbezoekers minder wordt. Daarnaast is de opbrengst van de actie kerkbalans in 2013 gedaald. Inmiddels is bekend dat pastor Hans Lammers en pastor Yuri Saris binnenkort afscheid zullen nemen. Het pastoraal team bestaat dan nog maar uit drie pastores. Hoe deze vacatures zullen worden opgevuld is in beraad en dat zal zeker nog enige tijd in beslag nemen.

Dit alles dwingt het parochiebestuur tot het nemen van ingrijpende maatregelen op korte termijn. In nauw overleg met het pastoraal team is daarom onder meer besloten het aantal zondagsvieringen in de Titus Brandsmaparochie aanzienlijk te verminderen.

Gespreid aanbieden van vieringen

Dit besluit betekent dat niet langer iedere zondag in iedere kerk een viering zal worden aangeboden. Gekozen is voor regionale samenwerking. Daarbij is rekening gehouden met kenmerkende omstandigheden van de locaties zoals het aantal kerkbezoekers, de pastorale vitaliteit, de financiële situatie en de nabijheid van andere kerkgebouwen. Op deze wijze moet kerkbezoek voor alle parochianen mogelijk blijven.

Concrete maatregelen

In het gebied Heelsum, Doorwerth, Oosterbeek en Renkum liggen vier kerken redelijk dicht bij elkaar. Er is tussen deze locaties al een vorm van samenwerking in gang gezet. Volgens een roulatiesysteem zal in dit gebied iedere zondag in twee kerken een viering gehouden worden. In het gebied Rhenen – Veenendaal wordt al incidenteel samengewerkt. De geloofsgemeenschap van Veenendaal is groter en daarom zal er twee keer per maand één gezamenlijke viering in Veenendaal zijn. In Rhenen is die zondag geen viering.

In het gebied Ede – Lunteren liggen twee kerken dicht bij elkaar. De grootste kerk staat in Ede en daar zal één keer per maand een gezamenlijke viering worden gehouden. In Lunteren is die zondag geen viering.

Wanneer er een vijfde zondag in de maand is, zal er voor alle geloofsgemeenschappen één gezamenlijke viering in Wageningen zijn. In de andere kerken is dus op de vijfde zondag geen viering.

Ingangsdatum

Het gewijzigde liturgierooster wordt met ingang van 1 juli 2014 ingevoerd. In het volgende parochieblad zullen de wijzigingen voor iedereen zichtbaar zijn opgenomen. Dit besluit is genomen met pijn in het hart en we realiseren ons dat dit voor veel parochianen ook zo zal zijn. Toch vertrouwen we op uw begrip in deze tijd van noodzakelijke veranderingen. Misschien dat dit besluit ook een positieve uitwerking heeft, doordat er een nauwere onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen de geloofsgemeenschappen in onze parochie ontstaat.

Parochiebestuur en pastoraal team Titus Brandsmaparochie

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.