Katholiek Ede

VIERING MMV HET NEDERLANDS-BYZANTIJNS KOOR BYCHANTIUM UIT IJSSELSTEIN

ByzantijnsIconen hebben een onmisbare plaats bij de viering van de Byzantijnse liturgie. De geloofsgeheimen die in de kerk gevierd worden, worden door iconen met kleuren en vormen zichtbaar tegenwoordig gesteld.

Door iconen beleven gelovigen de werkelijke aanwezigheid van Christus, van Maria, heiligen en engelen. Centraal staat het paasmysterie waarin de opstanding van Christus wordt gevierd, die het nieuwe leven schenkt aan de hele wereld. Maar het gaat ook over de werking van de Heilige Geest en de beleving van de Drie-ene God, gericht op het heil van alle mensen. Engelen en heiligen staan in dienst van dit grote gebeuren. Het jonge koor Bychantium o.l.v. Jan Lippus zal Byzantijnse gezangen in het Nederlands ten gehore brengen tijdens de viering op 19 mei in de St. Antoniuskerk te Ede. 

Bychantium is een koor dat zich toelegt op het zingen van Byzantijns-liturgische muziek in het Nederlands. De Byzantijnse liturgie wordt oorspronkelijk in het Slavisch gezongen. Anderstalige deelnemers aan een Byzantijnse eredienst ondergaan de schoonheid van de verstillende indrukwekkende vierstemmige zang, maar men verstaat de tekst niet. Een begeleidend boekje met de vertaling kan helpen de tekst te begrijpen. In het Nederlands gezongen liturgie kan de betrokkenheid van de aanwezigen versterken, maar wil de ziel geraakt worden, dan is een verstillende aandacht noodzakelijk, van zowel de zangers als van de kerkgangers. Het doel van Bychantium is de schoonheid van woord en klank in de Byzantijnse liturgie dichterbij te brengen en vertrouwdheid te kweken voor deze vorm van liturgie vieren. Bychantium heeft een vaste samenwerking met pastor Paul Brenninkmeijer (volgens de Byzantijnse traditie ‘vader Paul’ genoemd) die voorganger is in de Byzantijnse liturgie binnen de katholieke kerk. Hij gaat regelmatig voor in vieringen in den lande. Met hem zingen we ‘De Goddelijke Liturgie' van de H. Johannes Chrysostomos, zoals een Byzantijnse Eucharistieviering genoemd wordt. Maar we zingen ook in Vieringen van Woord en Communie (in de Byzantijnse traditie 'Viering van de Voorafgewijde Gaven' genoemd). De liturgie is dan aangepast aan het gegeven dat er geen priester voorgaat. De naam Bychantium is een speelse vervlechting van “Byzantium’, de bakermat van deze liturgie en ”chant”, lied. Het koor bestaat uit ervaren zangers en zangeressen uit de rooms-katholieke en protestantse traditie en is een projectkoor. Dat wil zeggen dat de leden bijeengeroepen worden als er een liturgie op handen is.
7. EEN LEGENDE OVER SOCRATES,
de grote Griekse wijsgeer en bekende leraar van Plato. Deze Socrates, zo gaat het verhaal, loopt ergens in Athene, als er plots een man opgewonden naar hem toekomt. ‘Ik moet je iets vertellen, Socrates, over een vriend van jou’. ‘Wacht even’, onderbreekt Socrates hem, ‘heb je wat je me zeggen wilt wel gezeefd? Is het wel door de drie zeven heengegaan?’ ‘Hoe zo, drie zeven’, vraagt de man verbaasd. ‘Nou let op, laten we het proberen’, stelt Socrates voor. ‘De eerste zeef is de waarheid. Heb je onderzocht of alles wat je zeggen wilt wel waar is?’ ‘Nee’, antwoordt de man, ‘ik hoorde het vertellen en toen...’. ‘Ah juist’, gaat Socrates door, ‘maar is het dan wel door de tweede zeef gegaan, de zeef van het goede. Is het iets goeds dat je over mijn vriend wilt vertellen?’ Aarzelend antwoordt de man: ‘Nee, eigenlijk niet, integendeel…’ ‘Hm’, mompelt Socrates, ‘laten we dan de derde zeef gebruiken. Is het noodzakelijk om mij te vertellen wat je zo opwindt?’ ‘Nee’, moet de man toegeven, ‘het is niet direct noodzakelijk’. ‘Welnu’, sluit Socrates af met een glimlach, ‘als dat wat je vertellen wilt niet waar is, niet goed en niet noodzakelijk - vergeet het dan snel, en val mij er niet mee lastig’.

 

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.