Katholiek Ede

JUBILEUM 50 JAAR RAAD VAN KERKEN IN EDE

raad van kerkenDit jaar bestaat de Raad van Kerken te Ede 50 jaar. We willen dit vieren op zaterdag 28 september 2019 in het Kerkelijk Centrum Emmaüs: eerst is er een symposium en aansluitend een korte viering, waarbij liturgische en muzikale elementen uit de verschillende kerktradities in de Raad van Kerken vorm en inhoud worden gegeven.

Tijdens het symposium zal de bekende theoloog Erik Borgman ons leiden, bij een zoektocht naar een antwoord op de vraag waar de relevantie ligt van de kerk in de huidige samenleving.
Het programma ziet er (voorlopig) als volgt uit:
14.30-15.00 uur:  Inloop met koffie en gebak
15.00-15.15 uur  Opening en diverse toespraken
15.20-16.15 uur  Lezing door Erik Borgman (lekendominicaan, hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University, publicist en lid van het theologisch elftal van Trouw) met een reactie daarop van Christien Crouwel (theoloog en secretaris Raad van Kerken in Nederland).
16.15-17.15 uur Discussie
17.15-18.00 uur Pauze met een hapje en een drankje
18.00-18.45 uur Viering met een aantal voorgangers uit de lidkerken van de RvK in Ede
U bent van harte uitgenodigd om beide bij te wonen in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94 6716 JE Ede.
Ivm. de organisatie van deze middag, willen we u vragen om uw aanwezigheid kenbaar te maken aan onze secretaris: Rita Aelbers, e-mail:
Namens de Raad van Kerken te Ede:
Albert Schol   Tel. 06-20531289

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.