Katholiek Ede

Gespreksgroep Geloven Nu

geloven nuDe gespreksgroep bestaat al geruime tijd. Met veel animo buigen mensen zich over bijbelteksten en proberen die in de huidige context te plaatsen.

Boeiend, vinden velen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de avonduren en dat is voor sommige mensen een beletsel om hier aan mee te doen. Zodoende kwam de vraag of het ook overdag zou kunnen. Daarom willen we graag weten of er behoefte aan is om ‘Geloven Nu’ in de ochtend of middag te laten plaats vinden. Als dat het geval is, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat van Ede.
E-mail:
We horen graag van u!

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.