Katholiek Ede

Uitnoding voor Thomasviering

ThomasvieringUitnodiging  voor  een THOMASVIERING  in de EMMAűS  op zaterdag 1 februari 2020. Vorig jaar startten we als Katholiek Ede met 3 Thomasvieringen. De laatste Thomasviering was samen met mensen van de Emmauskerk voorbereid.
Een geweldige viering. Heel speciaal!  Zo speciaal dat we de Thomasviering om en om gaan doen.Op 1 februari vieren we de volgende Thomasviering in de Emmaűskerk. Voorgangers zijn dan ds. Jan-Peter Prenger en pastoraal werker Hans Lucassen.
Wat is een Thomasviering? Deze oecumenische vorm van vieren is ontstaan in Helsinki (Finland). In het spoor van de discipel Thomas, die misschien ten onrechte, de ongelovige genoemd wordt, gaan we in zo’n gezamenlijk viering uitzoeken hoe hij heden ten dage ook ons kan inspireren. De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen ‘in de kring trekken’. Een Thomasviering is toegankelijk. Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangen. Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangens, voor gelovigen met vragen. Bij geloven hoort ook: ’ervaren dat je niet alleen bent’.  De viering heeft een pastoraal karakter. De viering is met name gericht op volwassenen van alle leeftijden. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect. Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en delen van (brood en wijn). Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte. Een belangrijk element is de ‘heilige chaos’, waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema van deze Thomasviering: ‘Op weg naar het Licht’. Deze ‘chaos’ overigens, verloopt in een rustige meditatieve sfeer. Meer dan in andere vieringen gaat het naast luisteren, ook om kijken, voelen en beleven. Er is een collecte voor een speciaal doel; dit wordt nog nader bepaald. De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn aan elkaar geven. Verder bestaat de maaltijd uit salades, quiches e.d., gemaakt door deelnemers en vrijwilligers. Bijbehorende vraag: Als iemand een salade wil maken voor die maaltijd? A.u.b. . contact opnemen met ondergetekende. Goed om te weten:  Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van die maaltijd een mandje rond.
Datum: zaterdag 1 februari 2020
Tijd:        17.00 -19.15 uur
Adres:    Emmauskerk: Laan der Verenigde Naties 94, ( Rietkampen) Ede
Welkom !
Voor die maaltijd is het prettig om te weten hoeveel mensen er komen.
Aanmelden bij: /0318 645831.
Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.