Katholiek Ede

Bewust naar Pasen 2020: Verzet en overgave

raad van kerkenWie ben ik ? Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij dat ik kalm, blijmoedig en stevig stap uit mijn cel een landheer uit zijn slot. Dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk spreek met mijn bewakers, ik als de gebieder.
Bovenstaande is een gedeelte van een gedicht van Dietrich Bonhoeffer. We gedenken dit jaar dat het 75 jaar geleden is dat de tweede wereldoorlog tot een einde kwam, ons land bevrijd is. Eveneens is het 75 jaar geleden dat Bonhoeffer terechtgesteld is. Verzet en overgave is het thema voor onze bijeenkomsten in de veertigdagentijd. We willen dit thema uitwerken aan de hand van een boekje: Bonhoeffer 75. Hierin staan gedichten en gebeden, die hij in zijn gevangenschap geschreven heeft. De Roos van Culemborg, actief in de driehoek kerk-cultuur-samenleving, heeft dit boekje uitgegeven. Op de eerste avond wordt er een inleiding gegeven over het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer door dr. A. van Tilburg uit Lunteren. De andere avonden zal ds Jan-Peter Prenger in verschillende werkvormen het thema met ons uitwerken. Voor de deelnemers is het boekje Bonhoeffer75 beschikbaar, wilt u het zelf bestellen: .
Op 5 bijeenkomsten (4 keer op woensdag en 1 keer op donderdag) willen we met dit thema bezig zijn. De opzet van de avonden verschilt enigszins van andere jaren. We zijn aansluitend bezig met het onderdeel van die avond en besluiten dit om 18.30 u. met de maaltijd. Om 19.00 u. houden we in de kerkzaal van KC Emmaus een vesper. We nodigen daarbij iedereen uit om dit met ons te vieren.
De indeling van de avonden:
Woe 4 maart  Bonhoeffer, zijn werk en theologie door dr. A van Tilburg
Woe 11 maart  Heilige woede – waar kom je echt voor in beweging
Do 19 maart  Wie ben ik, verzet aan de hand van het gedicht van Bonhoeffer
Woe 25 maart  Spanning tussen gemeenschap en individu
Woe 1 april  Verzet in de Bijbel aan de hand van Bibliodrama
In de Stille week is er geen bijeenkomst. De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:
17.15 u. ontvangst met koffie en thee
17.30 u. welkom; inleiding en verwerking van het onderwerp
18.30 eenvoudige maaltijd: soep en brood
19.00 u. Vesper in de Kerkzaal
U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus bij Annie Benjamin, 0318- 621897 of via , steeds tot 19.00 u. de maandag ervoor. Ter bestrijding van de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van € 4,00.
Voor de Vesper hoeft men zich niet op te geven en daar zijn ook geen kosten aan verbonden. De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en vinden plaats met medewerking  van de Raad van Kerken te Ede. We ontmoeten elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6716JE Ede.
De voorbereidingsgroep:
Annie Benjamin, Jan-Peter Prenger, Dorien Donkers en Hilda Rohn
 
Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.