Katholiek Ede

Coronamaatregelen i.v.m. vieringen

kerkBeste parochianen van de gemeenschap Katholiek Ede,
Voor de kerken geldt vanaf 1 juni een verruiming van de Coronaregels. We volgen de regels van de Nederlandse Bisschoppen en het RIVM. Voor ieder kerkgebouw in onze parochie geldt vanaf 1 juli een maximum 100 personen, exclusief voorganger en organisatie.

In de weekenden zal op zaterdagavond of zondagmorgen in een van de kerken van onze parochie z.Titus Brandsma een H.Mis zijn.
In de hele parochie is in juni, pastoor Henri ten Have voorlopig,de enige priester die voor gaat.

Hoe gaat dat in Ede? Aan de vieringen zijn voorwaarden verbonden, voortvloeiend uit de protocollen om een Coronabesmetting te voorkomen. Belangrijk! Heeft u klachten? Blijf thuis! .
dinsdag 16 juni -09.00 uur is in Ede, in de kerk, een H.Mis. Vervolgens iedere dinsdagmorgen. In Ede is ook op zondag 21 juni om 11.00 uur een H.Mis.
Voor alle vieringen geldt: verplicht aanmelden met opgave van het aantal mensen uit een gezin en, met vermelding van telefoonnummer en adresgegevens. (richtlijn RIVM) Eventueel doorgeven of er ook bijzonderheden zijn.

1. Nadat u zich aangemeld heeft, en de bevestiging heeft gekregen dat u een van de 30 parochianen bent, wordt u op die betreffende dag bij het betreden van de kerk het volgende gevraagd: Bent u koortsvrij ? Bent u neusverkouden? Heeft u keelklachten, kuchje of hoestje? Indien ja? Dan kunt u die viering niet bijwonen. vraag: heeft u klachten gekregen na aanmelding? Meldt u dan af. Dan kan uw plaatsje naar een ander.
2.. Kom ruim op tijd en houd altijd 1.50 m. afstand.
3. U komt de kerkruimte binnen door de twee zij-ingangen aan de voorkant van de kerk.. Heeft u moeite met de trappen? Maak gebruik van de schuine entree tussen stilte-en parochiecentrum.
4. De wijwaterbakken zijn niet gevuld.
5. Er is geen intentieboek. Uw Intentie die u anders in het intentieboek zou schrijven, kunt u bij aanmelding doorgeven.
6. U kunt niet zelf een kaarsje opsteken. Wel een kaarsje doneren die later in de viering voor u wordt ontstoken. Kaarsjes liggen klaar.
7. Er staat achter in de kerk een tafel met daarop: 2 collectemandjes en een mand kaarsen. U kunt iets in de collectemandjes doen. U kunt ook een kaars doneren . Daarna is er hand-gel en u pakt een liturgieboekje. Volg de aanwijzingen en aangegeven looproutes. Er staan mensen klaar om u te begeleiden.
8. Looproutes; De eersten gaan zoveel mogelijk in de voorste ‘open’ banken zitten. Nà de viering gaan de achterste banken het eerst naar buiten. Rond het de communiegang : volg de aanwijzingen.
9. Er is tijdens de viering geen samenzang mogelijk.
10. Er is beperkt toiletbezoek mogelijk.
11. Na de viering is er, helaas geen koffie
12. U dient zelf voor vervoer te zorgen
13. Altijd aanmelden. (richtlijn RIVM)
14. Geen samenscholing op het kerkplein.
15. Raadpleeg regelmatig www.katholiekede.nl en www.ztitusbrandsmaparochie.nl voor de laatste updates. (De collectedoelen staan op de site van Katholiek Ede.)

Aanmelden: / 0318-610692
Op: dinsdag- woensdag- en donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Het is mogelijk dat u bij opgave of daarna, te horen krijgt dat u niet kunt komen i.v.m. met het maximale aantal kerkgangers. We proberen de plaatsen, in overleg, zo zorgvuldig mogelijk te verdelen.

Met vriendelijke groet, Katholiek Ede-Lunteren

kerk2

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.