Katholiek Ede

CORONACRISIS SCHEPT NIEUWE MOGELIJKHEDEN

katholiek geloofSinds half maart zijn we allemaal overvallen door de coronacrisis. Het zal u niet zijn ontgaan. In onze parochie zijn hulptroepen in het leven geroepen omdat het niet uitgesloten is dat het corona-virus samen met het eenzaamheids-virus bij de mensen binnen sluipt. 

Sinds jaar en dag is er in Ede op woensdagmorgen een woord- en communieviering. U las daarover in een eerdere TitusBreed. Pastor Hans Lucassen gaat veelal voor. Meestal zijn er een twintigtal mensen aanwezig. Die groep werd in april en mei dubbel getroffen. Niet alleen konden de vieringen vanwege de crisis niet doorgaan, maar het vertrek van Hans per juni wierp ook zijn schaduw vooruit. Hoe verder? Astrid Bulte heeft het initiatief genomen om de woensdagviering via beeld en geluid per computer of tablet te organiseren. Dat initiatief is nu een aantal keren uitgevoerd. Niet iedereen wil of kan meedoen. Maar de laatste keren was er toch een 15-tal parochianen die actief meedoet. Het gaat via het computerprogramma “Zoom”. Hans Lucassen en Guido Dieteren gaan voor en een aantal parochiële voorgangers helpt bij het opzetten en uitvoeren van de viering. Vooraf wordt aan de deelnemers gevraagd om een lezing te verzorgen of een intentie uit te spreken. Liederen worden gezongen en een overweging uitgesproken. Als u wilt deelnemen dan vereist dat een goede Wifi-verbinding. Ook een computer met camera en geluid is noodzakelijk. En als u zelf Zoom niet kunt installeren , is er vast iemand in de buurt die u wil helpen.
De reacties op deze digitale viering zijn erg positief. We zoeken op deze manier de nabijheid. Het doet de deelnemers erg goed om met elkaar te bidden te zingen en elkaar (digitaal) te ontmoeten. Mocht u belangstelling hebben om mee te doen, dan kunt u het beste per e-mail contact zoeken met:  Het pastoraal team heeft aangegeven de woensdagviering in Ede na het vertrek van Hans Lucassen te zullen continueren. Pastor Guido Dieteren zal dit samen met onze parochiële voorgangers gaan vormgeven. Het is de bedoeling dat we tot 1 september digitaal zullen bidden en vieren. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen zullen we daarna weer in de kerk samenkomen. Natuurlijk, alles onder voorbehoud.

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.