Katholiek Ede

Interreligieuze bijeenkomst, thema: Vrede verbindt Verschil

vredesweek12Op maandag 21 september vindt er in het kader van de Vredesweek een interreligieuze bijeenkomst plaats georganiseerd door de Stichting Samen voor Ede en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken Ede. Deze bijeenkomst vindt plaats in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94. 

De avond begint om 20.00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen kunt u zich, in verband met de Covid-19 maatregelen, opgeven via emmaus-ede.nl/21september Er kunnen ongeveer 60 personen in de kerkzaal, dus indien u aanwezig wilt zijn, wacht niet te lang met aanmelden. Op deze avond zullen een aantal sprekers het thema van hun kant belichten. Sprekers zijn: Burgemeester René Verhulst, Sylvia von Kriegenbergh (parochieel voorganger Zalige Titus Brandsma Parochie), Jan-Peter Prenger (predikant Kerkelijk Centrum Emmaüs), Peter Plooij ( Bahá’i en penningmeester van de Stichting Samen voor Ede) en afgevaardigden van de Turkse Grote Moskee en de Al Mouihadin Moskee. Er is live muziek van Paula Vos en Jan Willem Donkers. Verder zal er met You Tube filmpjes en gedichten de ruimten tussen de sprekers worden opgevuld. Het is ook mogelijk om deze bijeenkomst te volgen via kerkdienst gemist: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Kerkelijk-Centrum-Emmaus Wij hopen op uw aanwezigheid, hetzij in de Emmaüs, hetzij via internet met ons verbonden. Namens de Stichting Samen voor Ede en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken Ede,

Peter Plooij en Erna Hulstein-Heinsdijk

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.