Katholiek Ede

Hoop

hoopHebt u wel eens een gesprek met iemand van een andere parochie, bijvoorbeeld familie of een kennis? Ik wel, zo kwam ik er achter dat er in de Liemers een parochie is met 13 locaties. De parochianen die regelmatig naar de kerk gaan hebben het zelf ook gemerkt, het bezoek aan de kerken neemt af. Om een gebouw open te kunnen houden is veel nodig, geld voor onderhoud, verwarming, de bemensing van het secretariaat, minstens een voorganger en niet te vergeten vrijwilligers.

Ook het bestuur aldaar ziet de ontwikkeling en heeft besloten veel locaties te sluiten. Natuurlijk is daar bij sommige mensen weerstand tegen. Wij hebben hetzelfde meegemaakt en moeten afwachten hoe het verder met de kerken hier gaat. De St. Antonius Abt in Lunteren, de Goede Herder en de Antonius in Ede zijn al een tijd samen. Willen wij de kerk behouden dan hoop ik dat u ook inziet dat daar iets voor nodig is, namelijk inzet. De pastoor heeft dan wel de gelofte van armoede afgelegd, maar zal toch eten op de plank mogen hebben en het gemeentelijke monument waar wij gezamenlijk in kerken vraagt om onderhoud. Daarom hoop ik dat onze geloofsgemeenschap niet verder krimpt. Er zijn al veel mensen actief voor de kerk. Ik denk dan aan de bloemendames, caritas, kosters, locatieraad, MOV, schoonmaakploeg en nog een reeks andere commissies. Ik hoop ook dat deze commissies en clubs actief blijven, ze kunnen niet gemist worden. Zij doen dat werk met liefde. U zult het zeker merken als een van die activiteiten ontbreekt wegens gebrek aan bemensing, maar dan kan het te laat zijn. Als de koffiewerkgroep na de corona niet weer opstart is er geen gelegenheid tot samenkomen na de viering. Een ander voorbeeld is als er niemand meer in de locatieraad zou zitten. Wie zorgt er dan voor de vertegenwoordiging van onze belangen (en budget) bij het bestuur van de Titus Brandsmaparochie? Laten wij hopen dat wij allen samen lang kunnen blijven geloven in en rond onze kerk.

Erik Erkelens

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.