Katholiek Ede

“En het geschiedde”

kertmisDe oude geschiedenis van keizer Augustus, de geschiedenis van terreur, geweld en rechtsver(kr)achting, de geschiedenis van de verschrikkelijk duistere nacht, die geschiedenis krijgt met de geboorte van Jezus een nieuw tijdperk:

Hij is en zal zijn de Rechtvaardige als nog nooit, in Hem breekt het licht van een nieuwe geschiedenis door, een geschiedenis van een nieuwe omgang met elkaar die begint (!) bij de armsten, de ontrechten met een dringend appèl aan ieder van ons, van u, van mij: “mens waar is je naaste? Kijk nou eens uit je ogen!” En die nieuwe geschiedenis kan alleen maar korte metten maken met de oude als wij zelf een nieuw begin maken: die nieuwe geschiedenis heeft ons, u en mij nodig om in het klein en op wereldschaal dat nieuwe geschieden handen en voeten te geven. Dat het geschieden zal: samenwerking, solidariteit, gastvrijheid, vrede! Dat het geschieden zal: nieuwe Geest, nieuw denken en doen!
Mijn en uw denken, niet meer geleid door angst en vooroordeel maar gericht op elkaar, op het welzijn van de ander. Ermee beginnen ‘gewoon’, bij mijn ‘allereigenste’ denken en leven: daar waar vergeten en verguisd wordt, daar waar veroordeeld en vernederd wordt, daar waar overgeslagen en uitgestoten wordt, thuisloos gemaakt, dáár beginnen en daar ‘God’ zien geboren worden, anders gezegd, ‘zelf God willen doen, Ik zal er Zijn voor jou!’ De grote vraag blijft aandringen: wanneer worden we eindelijk wijzer? En wanneer doen we nu eens echt wat er gedaan moet worden? Het hangt van ieder van ons persoonlijk af. De Middeleeuwse mysticus Eckehart geeft als antwoord: “als wij de Christus niet alleen voor de zoveelste keer in Bethlehem maar ook in ons eigen hart geboren laten worden”. En wie weet is dan, net als in Bethlehem, God met zijn engelen in de buurt. We zijn dan nooit alleen, want God heeft in Jezus Zijn eigen levenslot ook aan ons levenslot vastgeklonken. Hij is geen lachende derde, op veilige afstand, iemand die ons uitlacht om onze mislukkingen maar hij leeft met ons mee en lijdt met ons mee: Hij neemt onze mislukkingen ernstig en is ons altijd nabij. Het kind van Bethlehem heeft om navolgers gevraagd opdat ook wij, net als Hij, op de mensen af gaan troostend wie onze troost nodig hebben, bemoedigend wie onze bemoediging kunnen gebruiken. En dan ontdekken, zoekend naar de zin van ons bestaan, misschien wel dat die zin hierin bestaat dat, terwijl wij nog naar Hem aan het zoeken zijn, Hij ons al gevonden heeft en zegt:
JIJ ..........(en vult u dan uw eigen naam maar in), ik heb jou nodig, jij mag er zijn, wees-er voor de ander: ZALIG KERSTMIS!

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.