Katholiek Ede

Vastenactie 2021 “Werken aan je toekomst”

vastenactie2021In verband met Corona is het niet mogelijk om, net zoals andere jaren, samen met de andere geloofsgemeenschappen binnen de parochie een “Eigen Doelen” Vastenactieproject te organiseren.

Om die reden is besloten om mee te doen met de landelijke Vastenactie-campagne. Deze campagne staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te meer voor de bijzondere tijd waarin we nu leven. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap. Goed (beroeps)onderwijs biedt kansen daarvoor. In 2021 ondersteunt Vastenactie wereldwijd projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Op www.vastenactie.nl leest u meer over de projecten die gesteund worden, help Vastenactie deze projecten te ondersteunen. Voorgaande jaren was u heel gul met uw giften voor onze Eigen Doelen projecten. Maar uw bijdragen zijn dit jaar niet minder nodig!
Doneer dus aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Namens de M.O.V. werkgroep van onze geloofsgemeenschap heel hartelijk dank, Adri
Koch

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.