Katholiek Ede

Priester-stagiair Erik Rozeman

Erik1Het komend jaar zal Erik Rozeman als priester-stagiair werkzaam zijn in onze parochie.
Hieronder stelt hij zich voor.

Mijn naam is Erik Rozeman. Ik kom uit het Twentse Hengelo en ben priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht. Dit jaar loop ik in het kader van de priesteropleiding aan het Arïensinstituut en de masterstudie theologie aan de Tilburg University een pastorale stage in de Zalige Titus Brandsmaparochie. Met deze stap op weg naar het priesterschap begint de laatste fase van mijn studie. Ik heb er erg naar uitgekeken om deze stap te maken en hoop mij dit stagejaar zoveel mogelijk in te kunnen zetten voor de Titus Brandsmaparochie, om God bij de mensen te brengen en de mensen bij God. In het kader van mijn masterstudie aan de universiteit zijn er nog wel enkele vakken verbonden aan de stage. Ik zal hierom mijn tijd verdelen tussen studie en stage. Met dit artikel wil ik mij graag aan u voorstellen vanuit het perspectief van mijn roeping tot het priesterschap.Deze komt voort uit een gebeurtenis die mij is overkomen tijdens de bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes in 2012. Ik was dat jaar afgestudeerd aan de Universiteit Leiden waar ik rechtsgeleerdheid heb gestudeerd. Ik was toen bezig met de vraag wat voor werk ik wilde doen en heb toen gebeden bij de grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Tijdens mijn gebed voelde ik mij plotseling sterk verbonden met God. Dit was een bijzonder moment waarop ik mij Gods liefde voor mensen en voor mij persoonlijk pas echt ben gaan realiseren. Dat wij, zoals nu emeritus paus Benedictus XVI in zijn preek bij de viering ter gelegenheid van de aanvaarding van het pausambt het uitdrukt, niet het toevallige zinloze product zijn van een evolutie maar dat Hij iedere mens gewild heeft en uit liefde in het bestaan heeft geroepen. Maar bovenal realiseerde ik mij door deze gebeurtenis geroepen te zijn om deze liefde van God voor de mensen uit te dragen als priester Toch heb ik mij niet onmiddellijk na mijn terugkeer van de bedevaart naar Lourdes aangemeld als priesterkandidaat. Ik kreeg namelijk de kans om als jurist bij een gemeente te werken. Van deze kans heb ik toen gebruik gemaakt, maar mijn verlangen naar het priesterschap bleef. De definitieve bevestiging om de keuze voor het priesterschap te maken kwam voor mij tijdens het bekijken van een aflevering van Kruispunt. In deze aflevering kwam een priester aan het woord die net als ik een studie rechtsgeleerdheid heeft afgerond. Hij zei: “Als ik nu op de automatische piloot doorga, dan komt het allemaal ogenschijnlijk in orde. Maar ben ik zelf dan wel gelukkig? En die conclusie had ik na een tijd ook wel weer getrokken: Nee ik word dan niet gelukkig” en zo was het ook voor mij. De Heer zegt zelf: “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed” (Johannes 10,10) en het meest zekere teken van dit leven is de
vreugde, het geluk, en dat is de weg gaan van God die mij geroepen heeft.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.