Katholiek Ede

Het anker van onze hoop

ankerIn deze Vastentijd,die met recht een tocht door de woestijn mag heten, zat dit onderstaande stukje over ‘Het anker van onze hoop’, ingebed in de Vastenbrief van kardinaal Eijk. In de Oudchristelijke tijd werd het kruis van Christus niet als martelwerktuig uitgebeeld, maar als teken van hoop, redding en overwinning.

Immers, Christus heeft door het kruis de dood voor ons overwonnen. Eén van de oudste voorbeelden daarvan is te zien op een grafplaat in de catacomben van Domitilla te Rome uit de 3de eeuw. Het betreft een grafplaat van een christelijke vrouw met de naam Antonia. Het kruis is verwerkt in een anker. Boven de dwarsbalk van het kruis-anker is de Griekse letter phi te lezen: dat is de eerste letter van het Griekse phoos dat licht betekent. Boven de rechter vis is eveneens het kruis te zien met daarin de phi. Dat kruis rust op een andere Griekse letter: lambda van logos. Dat betekent woord. Licht en woord tezamen verwijzen naar Christus. Johannes de evangelist schrijft immers over Hem: “In het begin was het Woord … In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis” (Joh. 1). Hoofdmotief van deze grafplaat is het kruis-anker als symbool voor onze redding dankzij de dood en verrijzenis van Christus. De vissen aan het kruis-anker symboliseren de christenen die door het water van de Doop met Christus begraven zijn, om met Hem te verrijzen (Rom. 6). Heel de symboliek van deze grafplaat wordt aangeduid met: per crucem ad lucem. Door het kruis naar het licht. Dit kruis is het anker van onze hoop!

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.