pastoor Ten HaveAan het prachtige afscheid dat jullie, beste parochianen, mij hebben gegeven, denk ik terug met heel veel dankbaarheid en warme gevoelens. De grote opkomst bij de eucharistieviering en de receptie, de mooie zang, de vriendelijke woorden, gesproken en geschreven in brieven en op kaartjes, de talloze cadeaus en attenties, en vooral de genegenheid en de liefde die daaruit spraken hebben mij diep ontroerd. Ik vertrouw erop dat het de bedoeling is geweest van

Onze Lieve Heer dat ik naar een andere parochie zou gaan,en dat helpt mij om deze overgang te maken, die evenwel niet gemakkelijk was. Wat ook geholpen heeft, was de warmte bij het afscheid. Het lukt mij niet om iedereen persoonlijk te bedanken, ik hoop dat u via dit bericht mijn oprechte dank wilt aanvaarden.Regelmatig denk ik aan de H. Titus Brandsmaparochie. De icoon van hem die ik bij mijn afscheid kreeg, hangt bij mijn huisaltaar in de pastorie van Duistervoorde, - het deel van Twello waar ik nu woon. Zo kan ik in gebed dagelijks aan u denken. Ik mag ronduit zeggen dat ik hier in alle vier de kerken zeer hartelijk ontvangen ben, en dat het mij goed gaat. Van harte wens ik dat het ook u goed mag gaan, en bid ik om Gods zegen over u allen.

Pastoor Henri ten Have