Katholiek Ede

logo AvPDIGITALE NIEUWSBRIEF van de Locatie Katholiek Ede behorend bij RK Parochie z. Titus Brandsma

 
Jaargang 2 - Nr. 4, 7 juni 2022
 
Contact:
De beheerders:
Fred Deuning, Toos Ettema en Hanneke van Loo
Secretariaat: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede - tel. 0318 61 06
 
Hoera, de kinderwoorddienst is met Pasen weer gestart.
De kinderwoorddienst is bedoeld voor de kinderen van basisschool. De
kinderen gaan vóór de eerste lezing mee naar een andere ruimte om naar een
Bijbelverhaal te luisteren. Daarna praten we samen over het verhaal en
knutselen we of is er een andere creatieve verwerking.
Vóór de collecte gaan de kinderen weer terug naar de viering in de kerk.
Het is erg gezellig, dus je bent van harte welkom! Tot gauw, Ellen
 
Het nieuwe programma voor het oecumenische
winterprogramma van Bespreek ’t Samen (september-mei)
staat vanaf 1 juli voor u klaar op de website.
www.besspreekhetsamen-ede.nl Een mooi, uitgebreid en veelzijdig
programma. Ruim 80 onderdelen met daarin ook een Leerhuis. Meedoen aan
een van de programmaonderdelen is in de meeste gevallen kosteloos. Voor
sommige meerdaagse onderdelen wordt een geringe bijdrage gevraagd.
U kunt inloggen, het programma bekijken en zich eventueel opgeven.
 
Reminder priesterwijding.. en meer
- Zaterdag 18 juni wordt diaken Erik Rozeman in Utrecht door kardinaal
   Eijk tot priester gewijd. Lees hierover in de TitusBreed en zie grijs kader.
- Zondag 26 juni gaat Erik voor het eerst in onze parochie voor in een
H.Eucharistie viering. Plaats en tijd: Wageningen om 10.00 uur.
NB.
Busvervoer naar priesterwijding Erik Rozeman – zaterdag 18 juni 2022
Het parochiebestuur biedt de mogelijkheid om per touringcar naar de
priesterwijding van Erik Rozeman in Utrecht te gaan.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per locatie zal de bus vertrekken bij
de locatie Renkum en dan via Wageningen, Bennekom, Ede en Veenendaal
naar Utrecht rijden.
De definitieve opstapplaatsen en vertrektijden zullen (na sluiting van de
aanmeldtermijn) nog bekend gemaakt worden. Verwachting is dat de bus om
8.15 uur uit Renkum zal vertrekken.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 14 juni a.s. bij Jolanda van de
administratie in Wageningen, bij voorkeur per mail: .
Bent u niet in de gelegenheid om te mailen, dan kunt u bellen met 0317-747108
 
Titus Leerhuis
Vanuit de geloofsgemeenschap Wageningen is het initiatief gestart voor een
Titus Leerhuis.
Maandag 23 mei is het gloednieuwe Titus Leerhuis van start gegaan.
Op maandagavond 27 juni is prof. Erik Borgman de tweede spreker.
Het opiniemagazine Vrij Nederland selecteerde hem als een van de meest
scherpzinnige denkers van Nederland. Lezers van dagblad Trouw verkozen hem
tot een van de drie meest inspirerende theologen.
Erik Borgman komt 27 juni vertellen over paus Franciscus.
In Titus Leerhuis Wageningen zijn alle inwoners van Wageningen e.o. welkom.
 
Het synodale proces.
Overhandiging rapport “Zij heeft een verhaal” In oktober 2023 organiseert de
kerk een bisschoppensynode over de plek van de ‘gewone’ gelovige in de kerk
die gedurende twee jaar in de wereldwijde kerk wordt voorbereid, door
gelovigen aan het woord te laten.
Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch nam woensdag het rapport “Zij heeft
een verhaal “ in ontvangst. Het is geschreven in opdracht van het Netwerk
Katholieke Vrouwen (NKV) en geeft gehoor aan de oproep van paus Franciscus
aan alle gelovigen om een actieve rol te spelen in de kerk. In de 1e nieuwsbrief
Katholiek Ede van dit jaar stond een link vermeld hoe u mee kon doen.
Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer (Universiteit van Tilburg) leidde het
onderzoeksteam van tien vrouwen.
Er deden 2238 vrouwen mee aan het onderzoek. ‘Uniek voor een onderzoek
überhaupt en zeker voor dit thema’, licht Van Dijk toe. Dat maakt de resultaten
volgens haar zeer representatief. De deelnemers aan het onderzoek zijn divers
van afkomst, leeftijd en woonplaats. Opvallend is volgens Van Dijk dat de
deelnemers aan het onderzoek vaak meerdere rollen bekleden binnen de kerk:
‘Ze zijn bijvoorbeeld én lector, én begeleider bij uitvaarten, én gastvrouw.’
Lees meer hierover op https://unkv.online
Vanaf 3 juni is ook een verslag te lezen op de site van het bisdom over het
Synodaal proces in ons bisdom. In dit document wordt op basis van de
ingediende verslagen een samenvatting gegeven van de gesprekken die in het
Aartsbisdom Utrecht gevoerd zijn in parochies.
Ook in de z. Titus Brandsmaparochie zijn gesprekken gevoerd.
U kunt het verslag over het proces in het Aartsbisdom Utrecht vinden op
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/06/Verslag-diocesane-
fase-synodaal-proces-Aartsbisdom-Utrecht.pdf
 
Een Alpha van dichtbij meemaken?
Van harte welkom op de AlphaExperience in Renkum!
Tijdens een Alpha Experience maak je een van de Alpha-bijeenkomsten mee. Je
schuift aan het begin van de bijeenkomst aan bij een maaltijd. In dit geval gaan
we (bij mooi weer) genieten van een heerlijke barbecue! Vervolgens kijk je naar
een aflevering van de Alpha Film Series. Daarna ga je in kleine groepjes uit
elkaar om over het onderwerp door te praten.
De perfecte kans om te ontdekken wat Alpha is !
Wil je weten wat Alpha is? Kijk dan op www.tituszoekt.nl
 
De digitale nieuwsbrief
Een nieuwsbrief als aanvulling op het parochieblad de TitusBreed. De
TitusBreed verschijnt 7 keer per jaar. De digitale nieuwsbrief verschijnt met
actueel parochienieuws, actueel ‘katholiek nieuws’, met aankomende
activiteiten of zomaar wetenswaardigheden.
Laat het ons even weten als u de digitale nieuwsbrief NIET langer wilt
ontvangen via een mailbericht naar:
En........ Heeft u belangrijk nieuws dat u met ons wilt delen tussen de twee
parochiebladen in? De verschijning van de Digitale Nieuwsbrief nr. 5 is in de
weekend van 26 t/m 28 augustus 2022. Door omstandigheden kan het soms
iets eerder worden. Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief is mogelijk via
Op werkdagen kunt u nog steeds van 9.30- 12.00 uur in de kapel
terecht voor een moment van stilte, gebed en om een kaarsje aan te steken. Er
staan, als u dat wilt, gastheren en dames voor u klaar met een kopje koffie of
thee.
Elke 1e donderdagochtend van de maand is er van 9.30 tot 12.00 uur in de
kapel een ‘Uitstelling van het Allerheiligste ‘
Voor livestreamvieringen heeft de parochie een YouTube-kanaal:
https://www.youtube.com/channel/UCepz2Kb5FODYOgFhRTJcm3A .
Dit YouTubekanaal kunt u ook bereiken via de website van de parochie:
 
KBO-Ede
KBO Ede is een bloeiende vereniging die lokaal activiteiten organiseert voor
leden en die belangen behartigt voor ouderen in en rond Ede. Zo ijveren we er
bijvoorbeeld voor dat er voldoende passende woonruimte is in de gemeente
Ede.
Ook zijn er vrijwilligers om u te helpen bij het invullen van uw belastingaangifte
of het aanvragen van WMO en andere (administratieve) problemen. Vaak
werken we samen met PCOB.
Maandelijks is er een ledenmiddag. Daarnaast zijn er nog andere activiteiten
zoals een gezellige kerstlunch, lezingen, fietstochten en diverse andere
bijeenkomsten die u kunt bezoeken.
U bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend eens een activiteit te komen
bezoeken, zonder dat u meteen lid hoeft te worden. De eerstkomende
activiteit is de fietstocht op woensdagmiddag 15 juni a.s. die georganiseerd
wordt door Beer Radstaat. De afstand is 22 km. Deze rit zal nog worden
gecontroleerd door een aantal leden van de KBO. De route gaat over verharde
paden, dus het zal geen ploeteren worden in het mulle zand. We vertrekken
om 14.00 uur vanaf de Bosroos (hoek rotonde Proosdijerveldweg/Veenderweg),
ingang aan de Rozenlaan te Ede. U hoeft zich niet vooraf op te geven. We
schrijven wel even uw naam op bij vertrek en bij terugkomst zodat we weten
dat er niemand verdwaald is onderweg. We hopen op een goede opkomst.
Na de Corona periode zijn we ook weer begonnen met “Samen uit eten” en
met de “Leeskring”. Voor de leeskring komen we om de 6 á 8 weken bij elkaar.
De leeskring komt op donderdag 7 juli weer bij elkaar. Het boek dat we dan
gaan bespreken is: “Viktor” van Judith Fanto.
Voor ‘Samen uit eten’ wordt maandelijks een restaurant in Ede gereserveerd.
Vanaf juni is ‘Samen uit eten’ op de eerste vrijdag van de maand.
Op vrijdag 1 juli naar ’t Zusje, Nieuwe Stationstraat 13A Ede en op vrijdag 5
augustus naar De Verleiding, Brouwerstraat 44 Ede,
Wie interesse heeft in de genoemde activiteiten kan contact opnemen met
Marja Ankoné, tel. 0318 - 62 00 31.
De agenda van de KBO en PCOB activiteiten kunt u vinden in de lokale
nieuwsbrief van onze afdeling. Wilt u eens deze lokale nieuwsbrief of het
landelijke KBO-PCOB magazine ontvangen, laat het ons dan weten.
Voor meer info zie: www.kbo-ede.nl of neem contact op via telefoonnummer
 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.