Katholiek Ede

Uitnodiging Eerste Communie 2021

eerste communie 2019Beste ouders,

We willen u er graag op attent maken dat we eind februari weer van start willen gaan met een nieuwe groep Communicanten. Het geheel van voorbereidingen en vieringen wordt vanuit de Antonius van Paduakerk aangeboden.

Kinderen die in groep 4 of hoger zitten zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De kinderen regelmatig bijeenkomsten waarin zij door middel van een passend project “Door de Poort” worden voorbereid op de Eerste Communie. Voor de ouders worden er twee aparte bijeenkomsten georganiseerd. Op de eerste bijeenkomst kunnen ouders nader kennis met elkaar maken en wordt er informatie verstrekt over de voorbereidingen, het project en de vieringen. De tweede ouderbijeenkomst staat in het teken van verdieping en samen delen. De vorm waarin deze bijeenkomsten plaats vinden hangt nog even af van de maatregelen en mogelijkheden vanuit de overheid. 

Belangrijke data:

De Presentatieviering is op zondag 28 maart.

De Eerste Communie viering is op zondag 16 mei.

Wilt u uw zoon/dochter opgeven dan kan dat tot vrijdag 1 februari 2021 via onderstaand adres. Heeft u vragen, bel gerust naar de contactpersoon van de Eerste Communie werkgroep.

Opgeven:

Liesbeth Komen

Tel: 06 16830485

Email:

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Eerste Communie,

Mark Dees, Alexander Kalfs en Liesbeth Komen

Copyright © 2021 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.