Katholiek Ede

KERSTVIERING OP DE HARTENBERG

Op dinsdag 17 december wordt, in de nieuwe kerkzaal op de Hartenberg, de traditie weer voortgezet van de “Reis naar Bethlehem”. Evenals voorgaande jaren willen we met een gelegenheidskoor gaan zingen. Als u, als jij wilt meezingen ben jij/bent u van harte welkom om mee te doen. We repeteren op maandagavond 16 december om 19.00 u in de kapel van de R.K .Sint Antonius van Paduakerk. Opgave bij het parochiesecretariaat in Ede (tel: 610692)

Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.