Katholiek Ede

Klussenclub

Van de tuingroep

 
tuinwerkgroepDe tuingroep is goed van start gegaan. Ons eerste initiatief is een groot succes geworden. De Ede Doet actie, waar wij €1250,00 wilden proberen in te zamelen voor een deel van de inrichting van de tuin, is gehaald!! Heel hartelijk dank voor alle cheques die zijn gedoneerd. Het bedrag wordt besteed aan het aanschaffen van regentonnen, een insectenhotel en bij- en vlindervriendelijke beplanting. Op 14 mei komen wij weer bij elkaar en gaan we, met wat hulp van de hovenier, de tuinpaden uitzetten. Als dat is gebeurd kunnen we kijken hoe we vak voor vak kunnen invullen. U hoort beslist nog van ons, want een volgend initiatief is al in de maak! Wilt u meewerken aan de realisatie? Kom dan 14 mei van 9.00 tot 12.00 uur naar de Antoniuskerk. In TitusBreed, via onze lokale nieuwsbrief  en op onze website houden we u zo goed mogelijk op de hoogte.
 

Oproep tuingroep!

tuinwerkgroep

Tuingroep
In ons vorig artikelheeft u kunnen lezen dat wij een tuingroep willen oprichten om de tuin bij de Antoniuskerk weer in te richten. Enkele mensen hebben hierop gereageerd met ideeën en ook waren er een paar aanmeldingen. Heel hartelijk dank daarvoor. De realisatie staat nog even in de wacht, want ons Bestuur moet nog groen licht geven. Maar het is fijn om te weten dat er mensen bereid zijn mee te denken en mee te willen helpen. Was u het vorige keer vergeten? Het is nog niet te laat! Daarom: Meldt u aan bij: voor de nieuw te formeren tuingroep. 

Lees meer...  

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.