Katholiek Ede

De werkgroep Liturgie

bereidt samen met de voorganger speciale vieringen voor. Met name de vieringen in de Goede Week, Pasen, Kerst en Pinksteren. Ook de diaconale vieringen in de Advent en de Vastentijd worden door deze groep verzorgd

Bij deze vieringen wordt veel samengewerkt met de MOV werkgroep.

De Liturgiegroep Katholiek Ede

Na alle drukte vanwege de samenvoeging van de twee Edese geloofsgemeen schap- pen tot één 'Katholiek Ede, ' heeft ook de liturgiegroep haar werkzaamheden weer opgepakt. Daarbij hebben we gemerkt dat we echt veel behoefte hebben aan uitbreiding van de werkgroep. Uitbreiding met mensen die mee willen denken over hoe we liturgie vorm kunnen geven in bijzondere vieringen die de gelovigen aanspreken, zoals Advent en Kerstmis, de Goede Week en Pasen, en Pinksteren. Daarnaast werkt de liturgiegroep veel samen met de MOV, dat is de werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede. Met hen samen organiseren we b.v. de vieringen voor Wereldmissiedag, voor de Advents- en Vastenactie, voor de Vredesweek e.d. Als u zich betrokken voelt bij wat er gebeurt als we samen liturgie vieren, dan zouden we heel blij zijn als u eens kennis zou willen maken met onze werkgroep. Vast en zeker kunt u dan een steentje bijdragen aan het goed vorm en inhoud geven aan de liturgievieringen van onze geloofsgemeenschap. Denk er eens over en als het liturgisch reilen en zeilen in onze kerk u na aan het hart ligt, vraag dan eens om informatie bij Nel Frumau (tel. 0318 635519) of bij het parochiecentrum (tel. 0318 610692). Natuurlijk kunt u zich ook meteen als lid aanmelden, graag zelfs!

Tot ziens!!       

Werkgroep Liturgie Katholiek Ede

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.