Katholiek Ede

Overwegingen

Overweging 2e zondag v/d Advent door em. pastor T. Jurrius

behulpzaamBest mensen
Vanmorgen hebben we de eerste regels van de evangelist Marcus gelezen hfdst 1 vers 1.En er vallen meteen 2 zaken op.

Hij valt meteen met de deur in huis. De kern van zijn boek . Meestal moet je een boek eerst helemaal lezen voordat je bij de kern komt, Marcus is meteen duidelijk;

Lees meer...  

Overweging 28e zondag d/h jaar door em.pastoor G. Peters.

boekbesprekingOok vandaag treffen we in het evangelie een parabel aan, de derde op rij, eigenlijk twee, maar de laatste hebben wij in de liturgie weggelaten, omdat de eerste al genoeg stof tot nadenken geeft.

Vorige week was het overduidelijk te herkennen, dat God, het volk, Jezus en degenen die zich bedreigd voelden door Jezus, een rol in de parabel speelden.

Lees meer...  

Overweging 23e zondag d/h jaar door pastor A. van Dijk

catechese1Soms zeg je achteraf wel eens tegen jezelf: wat stom van me dat ik dat niet heb gezegd in een vergadering of dat ik haar of hem niet gewaarschuwd heb!

Maar op het moment dat je het had kunnen of moeten doen, dacht je: misschien moet ik iets zeggen? maar: moet ik het wel doen? niet iemand anders, die voornamer is dan ik of er meer bij betrokken is?

Lees meer...  

Overweging -- Pinksteren 2016

Wat zouden we niet graag willen, dat alle volkeren elkaar zouden verstaan. Iraniers en Irakezen, Syriers en Koerden , Lybiers en Italianen,  Turken en mensen uit EU. Wat zou de wereld er anders uitzien!.
Bovendien staat er : dat al die volkeren in hun eigen taal spraken van Gods grote daden. Maar als je denkt aan onderlinge twisten en meningsverschillen tussen christenen, aan de grimmige strijd tussen   hindoes en islamieten, aan het gevecht op leven en dood tussen Soenieten en Sjiieten,  dan zou je geloof ernstig op de proef gesteld kunnen worden. Wat zou de wereld er anders uitzien!.

Lees meer...  

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2022 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.