Katholiek Ede

Van de pastoraatsgroep

bij 6Op het moment dat de kopij voor de TitusBreed ingeleverd moet worden, ligt de kersttijd nog niet zo ver achter ons. Als pastoraatsgroep hebben we deel genomen aan het project Ede Rouwt en Viert. Samen met andere kerken, het centrum voor levensvragen en de gemeente Ede hebben we het mogelijk gemaakt om iedereen die dat wilde de gelegenheid te geven om even stil te staan bij iemand die je mist, of iets waarvoor je dankbaar bent. Middenin het centrum van Ede stond een kas, waar je een kaarsje aan kon steken, of op een lint je dankbaarheid kon beschrijven.

De linten werden in de kerstbomen rond de kas gehangen.

Vrijwilligers bemanden de kas. Het was mooi om te zien dat we voldeden aan een behoefte die hiervoor bestaat. In de hele periode zijn er zo’n 750 kaarsjes aangestoken en nog meer mensen binnen gelopen. Mooi om te zien dat het dan niet uitmaakt welke achtergrond je hebt. In het nieuwe jaar kijken we uit naar een mooie samenwerking met onze nieuwe pastoor en hopen dat we de inclusiviteit, die we in de kas ervaren hebben, verder met hem vorm mogen geven in onze kerk.

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.