bisschoppensynodeIn oktober 2023 organiseert de kerk een bisschoppensynode over de plek van de ‘gewone’ gelovige in de kerk die gedurende twee jaar in de wereldwijde kerk wordt voorbereid, door gelovigen aan het woord te laten. Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch nam woensdag het rapport “Zij heeft een verhaal “ in ontvangst. Het is geschreven in opdracht van het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) en geeft gehoor aan de oproep van
paus Franciscus aan alle gelovigen om een actieve rol te spelen in de kerk. In de 1e nieuwsbrief Katholiek Ede van dit jaar stond een link vermeld hoe u mee kon doen. Hoogleraar Monique van Dijk-Groeneboer (Universiteit van Tilburg) leidde het onderzoeksteam van tien vrouwen. Er deden 2238 vrouwen mee aan het onderzoek. ‘Uniek voor een onderzoek überhaupt en zeker voor dit thema’, licht Van Dijk toe. Dat maakt de resultaten volgens haar zeer representatief. De deelnemers aan het onderzoek zijn divers van afkomst, leeftijd en woonplaats. Opvallend is volgens Van Dijk dat de deelnemers aan het onderzoek vaak meerdere rollen bekleden binnen de kerk: ‘Ze zijn bijvoorbeeld én lector, én begeleider bij uitvaarten, én gastvrouw.’ Lees meer hierover op  https://unkv.online
Het werkdocument door een internationale werkgroep opgesteld aan de hand van alle ontvangen verslagen vanuit de hele wereld, is voor de tweede, continentale fase van het synodaal proces is in Rome gepresenteerd. Het werkdocument benoemt open en eerlijk tal van herkenbare thema’s. Het verlangen naar een ‘luisterende, barmhartige en warme kerk’ vanuit Nederland klinkt ook door in de reacties uit alle andere delen van de wereld. Bijna alle verslagen pleiten voor een volledige en gelijke participatie van vrouwen in de kerk. Dit document kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’, naar Jesaja 54,2.
Opnieuw worden we uitgenodigd om mee te bidden, te denken en te praten op de weg naar een synodale Kerk. Alle nieuwe input wordt gebruikt bij het opstellen van het Instrumentum Laboris, het werkdocument voor de synodebijeenkomsten in 2023 en 2024! Daarom organiseren we samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen en het Bisdom Den Bosch,de webinar ‘Hoopvol op weg naar een synodale Kerk’ op 7 december 19.00 -21.00 u .
Na het webinar is een vragenformulier (kort) beschikbaar, waarmee individuen of groepen een bijdrage kunnen leveren aan de volgende gespreksronde van de synode. Tijdens het webinar zal daar informatie over worden gegeven. Iedereen die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om mee te doen. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Deelname is mogelijk via de websites van de drie organisaties: www.unkv.online – www.knr.nl – www.bisdomdenbosch.nl / Opgave vooraf is niet nodig . De livestream van het webinar blijft op deze sites beschikbaar om terug te kijken.
*Het werkdocument ‘Vergroot de ruimte van uw tent’ kan worden gedownload via: https://www.synod.va/en/highlights/working-document-for-the-continental-stage.html Een Nederlandse vertaling komt binnenkort beschikbaar op de websites van KNR, NKV en bisdom Den Bosch