Katholiek Ede

Vieringen elders

KERSTVIERING OP DE HARTENBERG

Op dinsdag 17 december wordt, in de nieuwe kerkzaal op de Hartenberg, de traditie weer voortgezet van de “Reis naar Bethlehem”. Evenals voorgaande jaren willen we met een gelegenheidskoor gaan zingen. Als u, als jij wilt meezingen ben jij/bent u van harte welkom om mee te doen. We repeteren op maandagavond 16 december om 19.00 u in de kapel van de R.K .Sint Antonius van Paduakerk. Opgave bij het parochiesecretariaat in Ede (tel: 610692)

VIERING IN DE NIEUWE KLINKENBERG/Concordiahof

Elke 4e woensdag van de maand om 10.30uur.

Verzorgingshuis St. Barbara

Ieder zaterdag om 15.30 uur

Kerkelijk centrum EMMAUS

Vieringen in het kerkelijk centrum Emmaüs om 10.30 uuur.

Andere locaties

Liturgievieringen in:
Machtella:     iedere 3e donderdag 16.00 uur.
Walraven:      iedere 2e zaterdag 16.00 uur.

Vrijwilligers gezocht voor vieringen St. Barbara

vrijwilliger ouderenzorgIedere zaterdagmiddag wordt er in de ‘kapel’ van St. Barbara om 16.30 u een liturgieviering gehouden met verschillende voorgangers.

Deze vieringen vragen enige voorbereiding, zoals het klaarzetten van de stoelen, het aankleden van de kapel, het verzorgen van de koffie na de viering en met name ook het halen en brengen van de verschillende bewoners die graag naar deze vieringen toekomen. De groep parochianen die deze taken verzorgt, is dringend op zoek naar meer vrijwilligers voor dit dankbare werk. Als u af en toe, op zaterdagmiddag tijd vrij kunt maken om deze hand- en spandiensten te verrichten, bent u van harte welkom om de werkgroep te versterken. U kunt zich aanmelden bij mevr. Claartje Wust (t: 631468), mevr. Toos Wolberts (t: 652851) of het parochiecentrum van St. Antonius

pastor H. Lucassen

Kapel van ziekenhuis "Gelderse Vallei".

  • Iedere zondagmorgen om 10.00 uur
Copyright © 2019 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.