Katholiek Ede

Ziekte en rouw

Vrijwilligers gezocht voor het ziekenbezoek

zieken en seniorenDe werkgroep zieken- en seniorenbezoek heeft dringend behoefte aan nieuwe leden in haar werkgroep. Zij vergaderen ongeveer een keer per 2 maanden en bezoeken namens de parochie mensen die ziek zijn of aan huis gebonden. Als u zich voor deze mooie taak aangesproken voelt, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie, tel: 610692

namens de werkgroep,  pastor H. Lucassen

De ziekenbezoekgroep

ziekenbezoekgroep niet weggooien

In onze geloofsgemeenschap bestaat al jaren een bezoekgroep die zich bezig houdt met het bezoeken van ouderen die eenzaam of ziek zijn. De groep bestaat uit de voorzitter Fred Harmens, coördinator Clara Wüst en zo’n 16 vrijwilligers.

De groep heeft als doel het ondersteunen van de pastorale zorg. Mensen die zich eenzaam voelen of weinig bezoek krijgen, kunnen op ons een beroep doen ter ondersteuning en verlichting van hun zorgen. Door drukke werkzaamheden van de huidige Pastores is het voor hen helaas niet mogelijk dergelijke bezoekjes af te leggen. Daarvoor is deze groep in het leven geroepen. Indien nodig kan door een vrijwilliger altijd een beroep op een van de Pastores gedaan worden. Maar soms is het moeilijk te achterhalen wie er nu behoefte heeft aan bezoek. Schroom daarom niet om contact met ons op te nemen.

Vaak krijgen we de vraag naar pastoraal bezoek. Ook vragen omtrent het vervoer van en naar de kerk en verzoeken om de Communie thuis te ontvangen. We kunnen meestal e.e.a. regelen via de parochies.

Als u in de buurt iemand kent die erg eenzaam is, kunt u dat aan ons doorgeven.

Indien u of één van uw familieleden bezoek wenst te ontvangen van één van onze pastores tijdens verblijf in het ziekenhuis, dan kunt u of een huisgenoot/familielid dit doorgeven aan het secretariaat. Soms wordt verondersteld dat de parochie op de hoogte is van een opname maar dat is niet altijd het geval. Laat het ons weten als u er prijs op stelt! Het ziekenhuis geeft het zelf niet door aan de parochie.

Contactpersoon : Rita Aebers, tel. 06-30722297

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.