Katholiek Ede

Pastoraatsgroep

Van de pastoraatsgroep

bij 6Op het moment dat de kopij voor de TitusBreed ingeleverd moet worden, ligt de kersttijd nog niet zo ver achter ons. Als pastoraatsgroep hebben we deel genomen aan het project Ede Rouwt en Viert. Samen met andere kerken, het centrum voor levensvragen en de gemeente Ede hebben we het mogelijk gemaakt om iedereen die dat wilde de gelegenheid te geven om even stil te staan bij iemand die je mist, of iets waarvoor je dankbaar bent. Middenin het centrum van Ede stond een kas, waar je een kaarsje aan kon steken, of op een lint je dankbaarheid kon beschrijven.

De linten werden in de kerstbomen rond de kas gehangen.

Vrijwilligers bemanden de kas. Het was mooi om te zien dat we voldeden aan een behoefte die hiervoor bestaat. In de hele periode zijn er zo’n 750 kaarsjes aangestoken en nog meer mensen binnen gelopen. Mooi om te zien dat het dan niet uitmaakt welke achtergrond je hebt. In het nieuwe jaar kijken we uit naar een mooie samenwerking met onze nieuwe pastoor en hopen dat we de inclusiviteit, die we in de kas ervaren hebben, verder met hem vorm mogen geven in onze kerk.

Nieuws van de pastoraatsgroep

pastoraatsgroepIn november heeft Lisette te kennen gegeven te stoppen met de pastoraatsgroep:
Beste allemaal, Ik ga afscheid nemen van u, ik heb mijn taken als vrijwilliger in de pastoraatsgroep en de doopwerkgroep neergelegd. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen wat ik kreeg om deze taken te vervullen en wens jullie Gods zegen toe. Wij gaan ons geloof in een andere kerk belijden.
Met vriendelijke groet, Lisette Vlastuin-Hol
Als pastoraatsgroep gaan we verder met onze taken en denken we na over opvolging. De enquête die in het najaar gehouden is, geeft handvatten om mee verder te gaan. We ontvangen ook elke vergadering een delegatie van een werkgroep om te evalueren en te sparren. Mooi om bevlogen vrijwilligers te spreken! Met deze activiteiten gaan we het nieuwe jaar in. We wensen u allen een Zalig Kerstfeest en Vrede en alle Goeds voor 2023

Nieuwe pastoraatsgroep gaat van start

pastoraatsgroepDe nieuwe pastoraatsgroep is van start gegaan. We stellen ons graag aan u voor.


pastoraatsgroep2021Op de bovenste rij Astrid Bulte 
Op de onderste rij Liesbeth Komen-Spithoven, Toos Ettema-Konijn en Miriam Bruil-Kastelein

Mijn naam is Astrid Bulte. Samen met mijn man Remko woon ik nu 20 jaar in het Centrum van Ede. We wonen er met veel plezier en genieten van de natuur. We vinden het heerlijk om te wandelen. Remko en ik zijn lange-afstand-wandelaars. Ooit hopen we aan te komen in Rome.
In Ede wil ik graag verbonden zijn met de oecumene. Ede kent zoveel verschillende levensbeschouwingen. Het is goed om als katholieke kerk midden in die samenleving te staan. In mijn dagelijks werk als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis in Vaassen maak ik de gevolgen van de coronapandemie mee. Dat heeft me creatief gemaakt. Mijn kennis, creativiteit en kunde hoop ik in te kunnen zetten in de pastoraatsgroep in Ede. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Liesbeth Komen-Spithoven en woon samen met mijn man en drie dochters in Ede. Ik ben werkzaam bij ’s Heeren Loo en graag creatief bezig. Toen wij in 1999 in Ede kwamen wonen, hebben we ons in laten schrijven bij de Titus Brandsma Parochie en werd ik lid van de kinderwerkwerkgroep, waar ik de begeleiding van het kinderkoor en later de eerste communicanten op mij nam. Onlangs heb ik me verdiept in de werkzaamheden van de Pastoraatsgroep. Inmiddels is er een mooi pastoraatsteam gevormd, waarin ik mijn expertise en enthousiasme graag inzet voor een hechte kerkgemeenschap. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Toos Ettema-Konijn en ik ben ruim 72 jaar geleden geboren in een
dorp in de kop van Noord-Holland. Vanaf maart 1970 woon ik in Ede.
Ik ben 50 jaar getrouwd met Douwe en we hebben 6 (schoon)-kinderen en 6 kleinkinderen.
Mij is gevraagd om een jaartje mee te lopen met de nieuwe pastoraatsgroep.
Ik voel mij betrokken bij mensen, en voel de behoefte om te delen.
In de praktijk blijk ik een bruggenbouwer/coördinator te zijn en vanuit
mijn ervaring met de profielen Liturgie, Diaconie en Parochie-opbouw wil
ik graag een stimulator zijn bij de start van deze nieuwe pastoraatsgroep. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

Mijn naam is Miriam Bruil–Kastelein, opgegroeid in Ede en bij de kerk betrokken geweest. Actief geweest bij scouting. Daar veel geleerd over creatief omgaan met allerlei situaties en denken in mogelijkheden. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen, en werk als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk. In de kerk ben ik nu actief met organisatie van gezinsvieringen en gezinszondagen. Ik vind het belangrijk dat onze locatie een kerk kan zijn, waar iedereen welkom is en er mag zijn. Oog en oor hebben voor elkaar. Ik ben blij om dit met enthousiaste mensen in de pastoraatsgroep vorm te geven. U kan mij per mail bereiken of via het secretariaat van de kerk.

2. Wat doet onze pastoraatsgroep?
De pastoraatsgroep (PG) geeft samen met het pastorale team (PT, onze pastores) en de
parochianen, handen en voeten aan Gods liefdevolle zorg en aandacht voor de mensen.

- Ze zien en horen wat er onder de parochianen leeft, ze zijn “oog en oor“ van onze locatie
- Ze willen een zichtbaar aanspreekpunt zijn voor onze geloofsgemeenschap
- Ze dragen zorg voor onze vrijwilligers
- Ze overleggen met het pastorale team van onze geloofsgemeenschap en onderhouden het
contact met het bestuur van onze parochie.

Oftewel een aanspreekpunt voor IEDEREEN.

 

Secretariaat

Stationsweg 112
6711 PZ Ede

Bereikbaarheid
Dinsdag- tot en met donderdagmorgen van 9;30-11;30 uur:
0318-610692
Bij ziekte en overlijden:
06-51676004

Email:

Copyright © 2023 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.