Katholiek Ede

Nieuws

Coronamaatregelen i.v.m. vieringen

kerkBeste parochianen van de gemeenschap Katholiek Ede,
Voor de kerken geldt vanaf 1 juni een verruiming van de Coronaregels. We volgen de regels van de Nederlandse Bisschoppen en het RIVM. Voor ieder kerkgebouw in onze parochie geldt vanaf 1 juli een maximum 100 personen, exclusief voorganger en organisatie.

Lees meer...  

CORONACRISIS SCHEPT NIEUWE MOGELIJKHEDEN

katholiek geloofSinds half maart zijn we allemaal overvallen door de coronacrisis. Het zal u niet zijn ontgaan. In onze parochie zijn hulptroepen in het leven geroepen omdat het niet uitgesloten is dat het corona-virus samen met het eenzaamheids-virus bij de mensen binnen sluipt. 

Lees meer...  

BESPREEK HET SAMEN

Het nieuwe programma van seizoen ’20-’21 voor ‘Bespreek ’t Samen’ staat vanaf 1 juli op de website. Vanwege het feit dat door Covid-19 het vorige programma vanaf 12 maart is geannuleerd, zijn enkele onderdelen uit dat programma weer opgenomen in het nieuwe seizoen, echter geen koor-uitvoeringen. We hebben weer een prachtig programma samengesteld. Vanaf maart allemaal via zgn. skype-vergaderingen. Een bijzondere ervaring. U kunt inloggen en zich opgeven t/m 5 september. www.bespreekhetsamen-ede.nl Na 5 september wordt bekeken of er voldoende inschrijvingen zijn om een onderdeel door te laten gaan. Welkom!
Namens de commissie Bespreek het Samen,
Anneloes Fickweiler
Toos Ettema

Uitnodiging derde Themabijeenkomst: Groeien in onderlinge verbondenheid

verbondenheidHoewel de onlinebijeenkomsten de waarde van een fysieke samenkomst niet volledig vervangt, hebben we op 14 mei met het Centrum voor Parochiespiritualiteit en het pastoraal team mogelijkheden kunnen ontdekken om informatie en ervaringen met elkaar te delen over de kern van het katholieke geloof. Na afloop van deze online bijeenkomst bleek bijna iedereen dit als positief ervaren te hebben. Daarom willen we graag een tweede online bijeenkomst organiseren.

Lees meer...  

Jongerenkoor

foto koor rijsbergen 2019Wij zijn het leuke gekke en vooral heel erg gezellige jongerenkoor JKA! Wij repeteren iedere vrijdagavond van 20:00 tot 22:15 in de Sint Antoniuskerk in Ede. Na afloop gaan we nog gezellig kletsen en wat drinken in de jongerenkoor kelder! Wij zingen ongeveer een keer per maand in de viering in een van onze kerken in de parochie. Maar wij zijn veel meer dan alleen een koor en doen veel meer dan alleen zingen! Wij gaan ieder jaar op kamp en doen mee aan het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen.

Lees meer...  

Papierinzameling gestopt

papierinzameling1

Beste trouwe papier brengers,

Met dit schrijven willen wij, Rene en Kees, jullie bedanken voor de vele jaren dat jullie het papier bij ons hebt doorgebracht. We weten het niet meer precies maar denken dat wij dit zo’n 25 jaar gedaan hebben.

Lees meer...  

OUD PAPIER

oud papierWij hebben besloten om te gaan stoppen met het innemen van oud papier. Het levert helaas niets meer op. Het ophalen bij diverse bedrijven en het werk eromheen levert € 40,- op als de container vol is.  De laatste keer is op zaterdag 4 APRIL !!!!!! Daarna kunt u nog wel papier inleveren bij de container van de protestantse kerk op de parkeerplaats bij de Open Hof of bij de Beatrixkerk. Wij gaan het persoonlijk contact met jullie missen, maar het is niet anders. De Klussenclub.

Met een bonnenkaart kunt u veel collectes vooruit

collectebonnenWilt u wel eens af van het ‘opsparen’ van contant geld voor de collecte? Koopt u dan een kaart met collectebonnen! Met één kaart heeft u meteen 20 bonnen in huis.

Lees meer...  

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.