Katholiek Ede

Nieuws

Overweging 23e zondag d/h jaar door pastor A. van Dijk

catechese1Soms zeg je achteraf wel eens tegen jezelf: wat stom van me dat ik dat niet heb gezegd in een vergadering of dat ik haar of hem niet gewaarschuwd heb!

Maar op het moment dat je het had kunnen of moeten doen, dacht je: misschien moet ik iets zeggen? maar: moet ik het wel doen? niet iemand anders, die voornamer is dan ik of er meer bij betrokken is?

Lees meer...  

Interreligieuze bijeenkomst, thema: Vrede verbindt Verschil

vredesweek12Op maandag 21 september vindt er in het kader van de Vredesweek een interreligieuze bijeenkomst plaats georganiseerd door de Stichting Samen voor Ede en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken Ede. Deze bijeenkomst vindt plaats in Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94. 

Lees meer...  

Nieuwe parochiële voorganger, Astrid Bulte.

AstridOp zondag 21 juni heeft pastoor Henri ten Have mij tijdens de kerkdienst toegevoegd aan de groep van parochiële voorgangers van onze parochie. Binnen de kerk ben ik al eerder zichtbaar geworden als lector en als pianiste van het Cantoreskoor in Ede. Vanaf 2010 ben ik onderdeel van de gemeenschap.

Lees meer...  

Digitale Nieuwsbrief

NieuwsbriefIn de afgelopen tijd is pijnlijk duidelijk geworden hoe slecht wij onze parochianen in Ede konden bereiken. Daarom is het plan opgevat om voor Ede een digitale nieuwsbrief op te zetten. Daarmee kunnen we direct reageren en u op de hoogte brengen van relevante informatie.

Als u een Nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u uw naam en uw mailadres doorgeven aan het secretariaat via . Als u niet beschikt over internet en/of email, maar toch geïnformeerd wilt worden, kunt u dat ook melden bij het secretariaat, telefoon 0318 610692 (’s ochtends tussen 9.30 en 11.30 uur).

Lees meer...  

Een update van de anderhalvemeter-wereld in Katholiek Ede en Lunteren.

anderhalve meterIn de vorige en in deze TitusBreed kunt u lezen dat de kerkgebouwen rond de H. Mis en de overige vieringen zijn ingericht volgens de anderhalvemeter-regels. Theo Frumau en Hans Valkenet hebben voor de Antoniuskerk looplijnen aangebracht. Rekening houdend met anderhalvemeter afstand is er plaats voor ongeveer 65 kerkgangers. 

Lees meer...  

Berichtje van het secretariaat

videoZoals u waarschijnlijk weet is er van maandag t/m vrijdag iemand aanwezig op het secretariaat, van 9.30 tot 11.30 uur en staat de deur open voor ‘iedereen’. Door omstandigheden moeten we dit veranderen. Als iemand “alleen” op het secretariaat zit, gaat de deur bij de kapel dicht. Er komt een video deurbel, zodat we op het secretariaat kunnen zien wie er naar binnen wil. Tot die tijd kunt u, als de deur van de kapel op slot zit, aanbellen bij de voordeur van de pastorie. Jammer dat het zo moet maar we zien geen andere oplossing. We hopen op uw begrip.

. Een selectie uit het oecumenisch winterprogramma van ‘BESPREEK ’T SAMEN’

bespreek het samen-Donderdag 17 september 14.30 uur- Open Hof door ds. Caroline Oosterveen : “geknipt voor jou”. Over artikelen in kranten en tijdschriften… Hoe kijk je daar vanuit je geloof tegenaan?
-Donderdag 24 september 14.30 uur o.l.v. Babette Engelgeer Themawandeling ‘Loslaten’. Start vanaf pannenkoekboerderij Kernhem.

Lees meer...  

Corona gebed

Aanbevolen door de Nederlandse Bisschoppen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Lees meer...  

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.