Katholiek Ede

Nieuws

Selectie uit het Oecumenisch winterprogramma Bespreek ’t Samen

Kijk voor een uitgebreide beschrijving en meer onderwerpen: www.bespreekhetsamen-ede.nl
Do.  20 dec  18.45 uur Emmaus.  Het Herdersspel
Ma. 7 jan  14.00 uur Katholiek Ede  Drie Koningenspel
Zo. 13 jan  13.30 uur Cultura fascinerende film ’Live of Pi’, met inleiding door ds. T.P.de Jong

Lees meer...  

Uitnodiging

koffiedrinkenNa de viering is het inmiddels de gewoonte om in de Sint Fransiscuszaal bij elkaar te komen voor een gezellig samenzijn. Daarbij wordt er een kopje koffie of thee geschonken en voor de kinderen is er limonade. Dit wordt door de mensen erg gewaardeerd. Dat merken we aan de groeiende groep bezoekers. Door verloop kunnen we extra helpende handen goed gebruiken bij het koffieschenken. Er worden altijd minimaal 2 personen ingedeeld. U kunt zelf aangeven wanneer u beschikbaar bent. Bent u toch op zondag aanwezig? Laat het weten aan degenen die koffiedienst hebben. Zij leggen het u graag uit. Voor informatie kunt u ook mailen of bellen met Antoinette . Het telefoonnummer is: 0318-639137
 

Inzamelingsactie voedselbank Ede

voedselbank1Zondag 16 december, de 3e zondag van de Advent. Ook dit jaar houden we weer een grote inzamelingsactie voor de Voedselbank. De voedselbank heeft als doel mensen te helpen die onder het bestaansminimum leven.

Lees meer...  

Geloofsgespreksavond

gespreksavondRegelmatig wordt de vraag gesteld naar meer vorming of informatie met betrekking tot geloofsvragen, soms ook als vervolg op de basiscursus katholiek geloof. Graag wil het pastoraal team, samen met pastoraal stagiair Gauthier de Bekker daaraan voldoen.

Lees meer...  

Gerarduskalender 2019

Gerarduskalender 2019Beste liefhebbers van de Gerarduskalender,
Zoals ook zal worden vermeld in de eerstvolgende Titusbreed, zijn de Gerarduskalenders voor 2019 weer te koop. Een kalender die daadwerkelijk iets kan toevoegen aan het dagelijks leven en welzijn.

Lees meer...  

Een oproep voor een nieuw op te richten‘ Vrij Atelier ‘

vrij atelierDeelnemers gevraagd ! 
Katholiek Ede heeft na 5 jaar een nieuwe lichte zaal gekregen.
Fantastisch ! Door het ontbreken van zo’n ruimte met goed licht moest helaas het ‘vrij atelier de Hamel’ in 2014 zichzelf opheffen.

Lees meer...  

Communie thuis ontvangen?

communieAl neemt het wekelijkse kerkbezoek bij veel katholieken af, veel mensen komen toch nog regelmatig samen om hun verbondenheid-in-Christus te vieren. Er zijn echter ook nogal wat mensen die door ziekte of ouderdom niet (meer) in staat zijn om de vieringen in de kerk te bezoeken. Vaak volgen ze de kerkdienst op de TV en voelen zich dan toch verbonden met de gelovige gemeenschap.

Lees meer...  

Oproep tot behoud van de SILA regeling

Voor het behoud van een goede ledenadministratie van onze parochie doen wij als parochiebestuur, mede namens de bisschoppen, een dringend beroep op u:  

Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling!!

Zo helpt U  onze kerkelijke organisatie om de ledenadministratie en daarmee het contact met de parochianen op orde te houden.

Lees meer...  

Copyright © 2018 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.