energieBeste Parochianen,
De Parochie Heilige Titus Brandsma wil, als Bestuur samen met alle locaties, een “denk” groep oprichten om samen een plan te maken hoe wij nu en in de toekomst om kunnen gaan met het gebruik van energie in onze kerkgebouwen. Iedereen heeft wel ideeën over dit onderwerp en sommige misschien zelfs de kennis, dus Wie wil er graag meedenken om zo “groen” mogelijk kerk te kunnen zijn?? U kunt zich opgeven bij de Locatieraad katholiek Ede: locatieraadede@pztb.nl of bij de secretaris van de PHTB: secretaris@pztb.nl De bedoeling is om zo snel mogelijk na 01-01-2023 de groep te kunnen formeren en een afspraak te maken voor een eerste bijeenkomst.