De paus heeft iedere gedoopte gevraagd om mee te praten en te denken over de toekomst van de Katholieke kerk. Dat was nog nooit eerder gebeurd. 
Het proces loopt van september 2021- voorjaar 2024.  
Het is nog niet klaar.
We zijn nog steeds ‘op weg’!
De bedoeling is dat er een grote bisschoppensynode komt begin 2024. Daar moeten dan aan de hand van alle aangeleverde en gelezen teksten, eventuele besluiten genomen worden. 
  
Er zijn inmiddels 4 documenten ontstaan, als bouwstenen voor het werkdocument.
  
• Een samenvatting vanuit onze parochie, verstuurd (Maart ’22) naar ons bisdom (1)
• Verzamelde teksten  (Mei ’22) uit heel ons bisdom. (2) 
• Er is een samenvatting namens alle 7 bisdommen van Nederland gemaakt en doorgestuurd ( Augustus ’22) naar Rome. (3) 
• In Rome zijn alle binnengekomen documenten, verslagen- en losse brieven uit de hele wereld ontvangen en doorgeworsteld.                                                                       Alles is gelezen; Ieder verslag en ieder stuk door steeds, groepjes van drie mensen. Bij die mensen behoorde ook de Nederlandse prof.dr.Myriam Wijlens. 
 
Hieruit is in (oktober ’22) document (4) ontstaan met de titel :“vergroot de ruimte in uw tent” naar Jesaja 54. Een heel goed te lezen indrukwekkend en verrassend stuk, met vele quotes uit alle continenten. 
Het document is te downloaden en /of  te lezen op Bisdom van 's-Hertogenbosch - (bisdomdenbosch.nl) / klik door op synodedocumenten en klik door op continentaal synoderapport.   Een uitgeprinte versie ligt ter inzage op het secretariaat.