kinderkoor3Stralende Sterretjes wordt Sing to God

 

Zoals u ook in het Parochieblad Titus Breed kunt lezen, is ons kinderkoor uit Ede een parochieel kinderkoor geworden. Dat wil zeggen dat we open staan voor alle kinderen uit de gehele Titus Brandsma parochie en dat we naast Ede ook in andere kerken in de parochie zullen zingen.

Dat is iets wat we al vaker hebben gedaan, bijvoorbeeld in Heelsum, in Renkum en in Wageningen.

Een korte uitleg over de nieuwe naam door onze dirigent Simon de Jong:

Ik heb de naam in het Engels gekozen om ook de oudere kinderen aan te spreken. De meeste (oudere) basisschoolleerlingen leren tegenwoordig Engels. De naam Sing to God duidt aan waarvoor wij zingen als koor. Een andere reden is dat deze naam kort en krachtig is, dus makkelijk wordt onthouden en doorgegeven. Mijn ervaring met jonge kinderen is dat zij de taal en de uitspraak zeer snel goed oppakken. Ik zal het uitspreken van de naam met de koorleden oefenen en de naam uitleggen.

Bericht uit het parochieblad Titus Breed, nieuwjaar 2015:

Kinderkoor ‘Sing to God’

Dit kinderkoor heeft van oorsprong z’n thuisbasis in Ede, maar zal straks ook elders in onze parochie de gezinsvieringen muzikaal gaan verzorgen. De dirigent is Simon de Jong. Het kinderkoor repeteert iedere vrijdag van 18.30 - 19.30 uur in de St. Antoniuskerk te Ede.

Net als kinderkoor ‘EigenWijs’ uit Bennekom zal ook kinderkoor ‘Sing to God’ één keer per 6 à 8 weken zingen bij een gezinsviering in één van onze kerken. Het is natuurlijk prima als nieuwe kinderen in één van beide kinderkoren eerst een paar keer komen meezingen om te kijken of ze het leuk vinden.

Hopelijk zien we binnenkort veel nieuwe kinderen in onze beide parochiële kinderkoren, en kunnen we nog meer mooie liedjes met heel veel kinderen gaan zingen!

Het gehele bericht over alle 7 nieuwe parochiële koren is te lezen via de volgende link

www.ztitusbrandsmaparochie.nl/images/parochieblad/titusbreed_02-07.pdf