In het begin van dit jaar zijn we om gezondheidsredenen op halve kracht van start gegaan. We hopen bij het verschijnen van deze TitusBreed weer op volle kracht te zijn. Ondertussen houden we onze opdracht en missie om de locatie toekomstbestendig te maken voor

ogen. Verbinding, ontmoeting, verdieping en oecumene zijn daarbij belangrijke onderwerpen. We staan daarbij open voor nieuwe initiatieven en ideeën vanuit onze

geloofsgemeenschap en hopen dat mensen willen opstaan om een van de taken op zich te nemen. Heel concreet zoekt de werkgroep gezinsviering nog versterking. Hierover kunt u meer lezen elders op deze pagina. We kijken uit naar de bijeenkomst rondom het synodale proces om mee te kunnen en mogen denken over de toekomst en de koers van de katholieke kerk. Hopelijk mogen wij u daar ook ontmoeten. Kerk zijn doen we tenslotte samen!