Katholiek Ede

Liturgievieringen in onze kerk

ALLE VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD!

Elke dinsdagochtend om 09.00 uur eucharistieviering

Elke woensdagochtend om 09.00 uur gebedsviering

Aanmelden voor deze vieringen is niet nodig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor de zondagse vieringen via het secretariaat(tel. 610692)

Zondag 27 september: 26e zondag v/h jaar

10.30u: Gebedsviering tevens gezinsviering

            voorg.: T. Jurrius

Zondag 4 oktober: 27e zondag v/h jaar

10.30u: Gebedsviering

            voorg.: par. voorgangers

Zondag 11 oktober: 28e zondag v/h jaar(gezinszondag)

10.30u: Eucharistieviering

            voorg.: G. Peters

Zondag 18 oktober: 29e zondag v/h jaar

10.30u: Gebedsviering

            voorg.: G. Dieteren

Zondag 25 oktober: 30e zondag v/h jaar

10.30u: Gebedsviering

            voorg.: T. Jurrius

Zondag 1 november: 31e zondag v/h jaar

10.30u: Eucharistieviering

            voorg.: A. van Dijk

Maandag 2 november: Allerzielen

19.00u: Gebedsviering

            voorg.: par. voorgangers

Zaterdag 7 november: St. Willibrord

18.00u: Gebedsviering

            voorg.: par. voorgangers

 

 Aanmelden voor deze viering(max. 65 personen) via het secretariaat (tel. 610692)

De tweede collecte in deze vieringen zijn:

27 sept IMENA Foundation,Tweewielers voor Zuid-Soedanese pastors; ism bisschop Garang NL23 RABO 0321534077

4 okt PCI: Parochiële Caritas Instelling Tnv werkgroep Caritas Ede

11 okt Wereldmissiedag vd kinderen NL 14 INGB 0000011020 tnv Missio Wereldmissiedag vd kinderen, Den Haag

18 okt Missiezondag NL65 INGB 0000001566 tnv Missio Wereldmissiemaand, Den Haag

25 okt Kledingbank Ede NL 54ABNA 0432366806

1 nov Radboudzondag, ondersteuning en begeleiding studenten in universiteitssteden NL18 FVLB 0225180634 tnv Stichting Thomas More, den Bosch

8 nov Kath vereninging voor Oecumene NL 73 INGB 0001087628 tnv Kath vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, den Bosch

15 nov Solidariteitsfonds RK Gevangenispastoraat NL91INGB0000165513

22 nov Nationale Jongerencollecte NL11 INGB 0002784498 tnv SRKK Utrecht, ovv Jongerencollecte

29 nov Bisschoppelijke Adventsactie NL 89 INGB 0653100000 tnv Adventsactie, Den Haag

6 dec Bisschoppelijke Adventsactie

13 dec Voedselbank Ede NL 54ABNA 0432366806

20 dec PCI: Parochiële Caritas Instelling Ivm kerstattenties NL 30 RABO 0157670414 Tnv werkgroep Caritas Ede

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.