Katholiek Ede

Liturgievieringen in onze kerk

ALLE VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD!

Elke dinsdagochtend om 09.00 uur eucharistieviering

Elke woensdagochtend om 09.00 uur gebedsviering

Aanmelden voor deze vieringen is niet nodig.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelden voor de zondagse vieringen via het secretariaat(tel. 610692)

Let op: aanvangstijden kunnen verschillen!!!

Zondag 29 november: 1e zondag v/d Advent(gezinszondag)

10.30u: Eucharistieviering met orgelspel

            voorg.: em. pastoor G. Peters

Zaterdag 5 december

17.00u: Eucharistieviering mmv 

            voorg.: pastoor H. ten Have

Zondag 6 december: 2e zondag v/d Advent

10.30u: Gebedsviering mmv Spirit

            voorg.: T. Jurrius

Zondag 13 december: 3e zondag v/d Advent

10.30u: Eucharistieviering(gezinsviering) mmv "Sing to God"

            voorg.: A. van Dijk

Zaterdag 19 december

17.00u: Eucharistieviering mmv 

            voorg.: pastoor H. ten Have

Zondag 20 december: 4e zondag v/d Advent

10.30u: Gebedsviering mmv Johanneskoor

            voorg.: J. Nijrolder

Zondag 27 december: H. Familie

10.30u: Gebedsviering met orgelspel

            voorg.: par. voorgangers

Zondag 3 januari: Openbaring des Heren

10.30u: Eucharistieviering mmv 

            voorg.: A. van Dijk

Zondag 10 januari: Doop van de Heer

10.30u: Gebedsviering mmv

            voorg.: T. Jurrius

Zondag 17 januari: 2e zondag v/h jaar

10.30u: Eucharistieviering mmv 

            voorg.: pastoor H. ten Have

 Zondag 24 januari: 3e zondag v/h jaar

09.30u: Gebedsviering mmv 

            voorg.: par. voorgangers

Zondag 31 januari: 4e zondag v/h jaar

10.30u: Gebedsviering mmv 

            voorg.: E. Rozeman

 Aanmelden voor deze viering(max. 65 personen) via het secretariaat (tel. 610692)

De tweede collecte in deze vieringen is bestemd voor:

29 nov Bisschoppelijke Adventsactie NL 89 INGB 0653100000 tnv Adventsactie, Den Haag

6 dec Bisschoppelijke Adventsactie

13 dec Voedselbank Ede NL 54ABNA 0432366806

20 dec PCI: Parochiële Caritas Instelling Ivm kerstattenties NL 30 RABO 0157670414 Tnv werkgroep Caritas Ede

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.