Katholiek Ede

Vrijwilligers gezocht voor het ziekenbezoek

zieken en seniorenDe werkgroep zieken- en seniorenbezoek heeft dringend behoefte aan nieuwe leden in haar werkgroep. Zij vergaderen ongeveer een keer per 2 maanden en bezoeken namens de parochie mensen die ziek zijn of aan huis gebonden. Als u zich voor deze mooie taak aangesproken voelt, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de parochie, tel: 610692

namens de werkgroep,  pastor H. Lucassen

Copyright © 2020 Katholiek Ede. Alle rechten voorbehouden.